Je kan als private eigenaar je woning inzetten voor sociaal wonen. Dit biedt heel wat voordelen voor alle partijen.

In Mechelen kan je je woning laten verhuren via het SVK (sociaal verhuurkantoor), dat sinds 2023 deel uitmaakt van de Woonmaatschappij Rivierenland, kortweg ‘Woonland’ genoemd. Zo ben je verzekerd dat de woning aan de vereisten voldoet, op een professionele manier wordt verhuurd en de huur zoals afgesproken wordt betaald. 

Vlaanderen biedt een aantal bijkomende voordelen voor woningeigenaars die via dit systeem hun woning verhuren. Zoals een huurgarantie, verlaagd tarief onroerende voorheffing en renovatiepremies.

Het SVK / de woonmaatschappij kan je woning enkel verhuren als deze voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Voldoet de woning nog niet, dan kan Woonland je adviseren om verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Bij grotere werken biedt een samenwerking met Het Pandschap Rivierenland een mogelijke oplossing. Ze bekijken samen met jou het pand, geven je een raming van de renovatiekosten, kunnen de werken voor je uitvoeren, en maken daarbij optimaal gebruik van de premies waar je mogelijk van kan genieten.

Ook grotere private projecten worden ingezet voor sociaal verhuren. Voor ontwikkelaars biedt het subsidiesysteem van geconventioneerde huur wellicht een aantal mogelijkheden. Sowieso is het aan te raden je vragen of verwachtingen vooraf te bespreken met Woonland. Misschien zien zij nog meer mogelijkheden.