De sociale huisvestingsprojecten in stad Mechelen liggen sinds midden 2023 in handen van Woonmaatschappij Rivierenland, kortweg Woonland.

Deze woonorganisatie verzamelt de activiteiten van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshuisvesting Willebroek, Woonpunt Mechelen en SVK Mechelen. De werking van 'Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO)' en 'De Vrije Woonst' waren al eerder overgenomen door Woonpunt Mechelen.

Woonland beheert en verhuurt vandaag ongeveer 5.000 sociale woningen en appartementen in Mechelen en Willebroek. De woonmaatschappij verstrekt leningen, huurt en verhuurt woningen en appartementen, bouwt, renoveert en verkoopt. Ze staat in voor het beheer en onderhoud van haar patrimonium. Daartoe worden regelmatig woningcomplexen vervangen of gerenoveerd.

Tegen eind 2027 worden ook de woningen van 'Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting' en ‘Volkswoningen van Duffel’ overgedragen aan Woonland.


Ben je op zoek een sociale woning? Of geïnteresseerd in een sociale woonlening? Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Hiervoor kan je rechtstreeks terecht bij Woonland