De bestemming en voorschriften van een perceel worden bepaald door wetgeving op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.

Met de GIS-tool hieronder kan je zelf eenvoudig opzoeken welke bestemmingen, verkavelingsvoorschriften, erfgoedregels en andere wettelijke kaders gelden voor jouw pand of perceel. Geef het adres in of zoom naar de gewenste locatie.

Open de Gis-tool

De info van de Gis-tool is louter informatief en kan op geen enkele manier als basis dienen om enig recht te doen gelden ten opzichte van de Stad Mechelen. Deze informatie vervangt niet de officiële vastgoedinformatie, noodzakelijk bij de verkoop/aankoop van een eigendom.


Stedenbouwkundige verordening inkijken

Voor het volledige grondgebied van Stad Mechelen is een stedenbouwkundige verordening van toepassing. Deze is een aanvulling en verfijning van de principes en artikels uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Die vormt de basis voor de stedenbouwkundige verordening.

In deze stedelijke verordening worden bijvoorbeeld normen opgelegd over publiciteit, woonkwaliteit, oppervlakte van woongelegenheden en beschikbaarheid van parkeerruimte voor auto’s en fietsen op privaat domein.

Stedenbouwkundige verordening inkijken


Beleidsplannen, RUP's en BPA's

De bestemming en de voorschriften op een terrein worden bepaald door wetgeving op Vlaams, Provinciaal en lokaal niveau. Deze bestemmingen en voorschriften worden vastgelegd in bestemmingsplannen (zoals BPA’s en RUP’s), die voortvloeien uit beleidsplannen (zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Provinciaal- en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan).

Bestemmingsplannen (RUP's en BPA's) raadplegen