Alles over Buddy

Wat is een Buddy?

Een buddy is een (extra) supporter voor de leerling. 
Het is iemand die kan luisteren, motiveren, inspireren, ondersteunen. Iemand die een duwtje in de rug geeft door even samen op pad te gaan. 

Mijn leerling speelt erg graag UNO. Thuis had er nooit iemand tijd om dit met hem te spelen. Daarom beginnen we elke buddy-sessie met een potje UNO. Het maakt hem blij, en maakt dat hij begint te praten over andere dingen en gevoelens.

Wat doet een Buddy?

Begeleiding op maat

Een Buddy biedt minimaal één keer per week ondersteuning. Dit vindt plaats na schooltijd en op de school van de leerling.  

Wat Buddy Mechelen uniek maakt, is dat elke begeleiding anders is omdat elk leerling anders is. We vertrekken vanuit van de behoeften en talenten van de leerling zelf. Hierdoor heb je als buddy een impact en is de meerwaarde van de begeleiding hoog.

Er is geen verplichte werkwijze of methodiek. Je bekijkt samen met je leerling wat er nodig is.

Het werkt niet voor mijn leerling om in een klaslokaal te gaan zitten. Ze is veel te actief. We trekken altijd naar buiten. We wandelen de speelplaats rond en praten, of we tekenen met krijt op de grond. Haar tekeningen vertellen me veel

Samenwerking met de school

De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding meldt leerlingen aan voor het buddyproject. Zij weten namelijk het beste welke leerlingen een extra duwtje kunnen gebruiken en bepalen welke ondersteuning nodig is.

De Buddy staat in nauw contact met de zorgcoördinator/leerlingbegeleiding. Zij zijn aanspreekpunt als er dingen minder goed lopen en maken tijd voor jou als buddy. Als Buddy krijg je de nodige achtergrondinformatie en wordt er samengewerkt naar een bredere ondersteuning van de leerling. 

Vooraleer de buddy-ondersteuning opstart, zal er toestemming van de ouders gevraagd worden. De ouders worden meegenomen in het verhaal als partner. Voor hen is het natuurlijk ook belangrijk dat hun kind zich goed voelt op school.

Doelgroep 

Buddy Mechelen zet zich in voor leerlingen van het eerste leerjaar t.e.m. het zesde middelbaar in Groot-Mechelen. Iedere leerling is anders en elke leeftijd brengt andere aandachtspunten met zich mee. Zo zal de begeleiding van een leerling van de lagere school bv. speelser verlopen dan die van een jongvolwassene uit het hogere middelbaar. 

Als rode draad hanteren de betrokken scholen de volgende selectiecriteria voor leerlingen:

  • Kwetsbaar zijn o.v.v. het  welbevinden.
  • Nood hebben aan een luisterend oor.
  • Geen leer- en/of taalachterstand (wij werken met vrijwilligers, geen professionals).
  • Een thuissituatie waar ouders (tijdelijk) niet de nodige ondersteuning kunnen bieden.
  • Gemotiveerd zijn om deel te nemen.

Buddy XL

Voor leerlingen van de tweede of derde graad seundair ziet een buddybegeleiding er een beetje anders uit. Voor deze leerlingen werken we aan de hand van rolmodellen.

Een rolmodel is een persoon die, vanuit de eigen ervaring, begrijpt met welke onzekerheden en drempels jongeren kunnen worstelen. Dit rolmodel kan het eigen proces delen om de jongere op weg te helpen met tips en tricks. 

We zoeken voor elke aangemelde jongere de perfecte match, op basis van de specifieke hulpvraag. Heeft de Buddy bv. tijdens de eigen middelbare schoolcarrière problemen gehad met faalangst? Dan kan deze Buddy (of rolmodel) de beste tips geven aan een leerling die daar momenteel mee worstelt.

Verwachtingen

Je hebt geen specifieke opleiding of ervaring nodig om buddy te worden. Jouw kracht ligt in je eigen rugzak en talenten. 

Volgende zaken worden wel van je verwacht:

  • Je kan je 1 keer per week na schooltijd vrijmaken, gedurende minstens een semester
  • Je kan zelfstandig werken en durft hulp vragen als het moelijker gaat
  • Je kan een Bewijs van goed gedrag en zeden (model 596.2) voorleggen

Als Buddy sta je natuurlijk niet alleen. Je krijgt ondersteuning van de projectcoördinator, de betrokken zorgcoördinator/leerlingbegeleiding en van de andere Buddy’s. 

Lees hier alles over de ondersteuning van vrijwilligers.

 

Stel je kandidaat als buddy