Buddy Mechelen zet zich in om het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van kinderen en jongeren te vergroten.

Ik wil buddy worden

Wat is een buddy?

Niet alle kinderen en jongeren hebben het gemakkelijk. Ze hebben nood aan een extra duwtje in de rug of aan een vertrouwenspersoon met een luisterend oor. We zetten de talenten van kinderen en jongeren voorop. Je talenten kennen, helpt je om jezelf te kunnen zijn en te kunnen schitteren.

Een buddy is iemand die kan luisteren, motiveren en steunen. Maar ook nog dit...

  • Je gaat een vertrouwelijke en gelijkwaardige relatie aan.
  • Je focust op het versterken van talenten en vergroot zelfvertrouwen.
  • Je verkent samen de vaardigheden en interesses van de leerling.

Je hebt geen opleiding nodig om buddy te worden. Jouw kracht ligt in je rugzak en je talent. Jouw verlangen om kinderen en jongeren te helpen zelfvertrouwen op te bouwen, is wat jou tot een held maakt.

Mijn leerling heeft op school moeite met zijn agenda op orde te houden. Op zijn vraag zoeken we samen uit hoe we meer structuur in zijn agenda en schoolwerk kunnen krijgen.

We willen bewust de noden van de leerling voorop zetten. Het is de leerling die de inhoud van de begeleiding zal bepalen.
Een Buddy biedt minimaal één keer per week ondersteuning. Dit vindt plaats na schooltijd en op de school van de leerling.  

Het werkt niet voor mijn leerling om in een klaslokaal te gaan zitten. Ze is veel te actief. We trekken altijd naar buiten. We wandelen de speelplaats rond en praten, of we tekenen met krijt op de grond. Haar tekeningen vertellen me veel.

Wat doet een Buddy?

Begeleiding op maat

Wat Buddy Mechelen uniek maakt, is dat elke begeleiding anders is omdat elk kind anders is. We vertrekken vanuit van de behoeften en talenten van de jongeren zelf. Hierdoor heb je als buddy een impact en is de meerwaarde van de begeleiding hoog.

Mijn leerling speelt erg graag UNO. Thuis had er nooit iemand tijd om dit met hem te spelen. Daarom beginnen we elke buddy-sessie met een potje UNO. Het maakt hem blij, en maakt dat hij begint te praten over andere dingen en gevoelens.

Er is geen verplichte werkwijze of methodiek. Als buddy krijg je ook geen leerdoelen aangereikt vanuit de school. Je biedt namelijk geen ondersteuning in huiswerkbegeleiding en/of bijles.

De leerlingen die deelnemen aan het buddyproject voelen zich vaak niet goed in hun vel en weten niet hoe hiermee om te gaan. Als buddy help je voorbij het gedrag te kijken en neem je de gevoelens onder de loep. Je helpt leerlingen zichzelf beter te leren kennen.

Als Buddy sta je natuurlijk niet alleen. Je krijgt ondersteuning van de projectcoördinator, de betrokken zorgcoördinator/leerlingbegeleiding, en van de andere Buddy’s. 

Lees hier alles over de ondersteuning van vrijwilligers.

Ik wil buddy worden

Samenwerking met de school

De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding meldt leerlingen aan voor het buddyproject. Zij weten namelijk het beste welke leerlingen zich niet goed in hun vel voelen en een extra duwtje kunnen gebruiken. De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding bepaalt welke zorg nodig is. Gaat het om welbevinden? Dan wordt er bij Buddy Mechelen een buddy aangevraagd.

De Buddy staat in nauw contact met de zorgcoördinator/leerlingbegeleiding en wordt op de hoogte gebracht van observaties en gebeurtenissen in de klas. Maar ook de relatie met de leerkracht en de mede-leerlingen is belangrijk. Als Buddy heb je de nodige achtergrondinformatie en wordt er samengewerkt naar een bredere ondersteuning van de leerling.

Vooraleer de buddy-ondersteuning opstart, zal er toestemming van de ouders gevraagd worden. De ouders worden meegenomen in het verhaal als partner. Voor hen is het natuurlijk ook belangrijk dat hun kind een goed welbevinden heeft, zich thuis voelt op school en opgroeit tot een veerkrachtig persoon.

Doelgroep 

Buddy Mechelen zet zich in voor leerlingen van het eerste leerjaar t.e.m. het zesde middelbaar in Groot-Mechelen. Iedere leerling is anders en elke leeftijd brengt andere aandachtspunten met zich mee. Zo zal de begeleiding van een leerling van de lagere school bv. speelser verlopen dan die van een jongvolwassene uit het hogere middelbaar. 

Als rode draad hanteren de betrokken scholen de volgende selectiecriteria voor leerlingen:

  • Kwetsbaar zijn o.v.v. het mentale welbevinden.
  • Nood hebben aan een luisterend oor.
  • Geen leer- en/of taalachterstand (wij werken met vrijwilligers, geen professionals).
  • Moeilijk thuissituatie waardoor ouders (tijdelijk) niet de nodige ondersteuning kunnen bieden.
  • Gemotiveerd zijn om deel te nemen.

Buddy XL

De ondersteuning van een jongere uit de tweede of derde graad secundair aan de hand van rolmodellen.

Op sociaal-emotioneel vlak staat een jongere verder dan een leerling van de lagere school. Er is reeds een langere weg van zelfontplooiing afgelegd en het vermogen tot zelfreflectie is meer ontwikkeld. Bovendien is er een rijkere geschiedenis van drempels tot gelijke onderwijskansen en is er een duidelijker beeld van de schoolmotivatie.

Het maakt dat de ondersteuning van een Buddy op een dieper emotioneel niveau zal plaatsvinden. Inzetten op talentontwikkeling betekent hierbij: Het leren kennen en vergroten van je talenten kan helpen om (terug) in de eigen kracht te komen en je toekomst steviger in handen te nemen.

Een rolmodel is een persoon tussen de 20 en 25 jaar die, vanuit de eigen ervaring, begrijpt met welke onzekerheden en drempels jongeren kunnen worstelen. Dit rolmodel kan het eigen proces delen om de jongere op weg te helpen met tips en tricks. 

Buddy zijn is als een tandem. De leerling zit vooraan en bepaald de weg. Als Buddy zit je achterop zodat je extra kan meetrappen om over de hogere drempels te geraken.

We zoeken voor elke aangemelde jongere de perfecte match, op basis van de specifieke hulpvraag. Heeft de Buddy bv. tijdens de eigen middelbare schoolcarrière problemen gehad met faalangst? Dan kan deze Buddy (of rolmodel) de beste tips geven aan een leerling die daar momenteel mee worstelt.

Daarnaast kan een goede match ook een mentor uit het werkveld zijn, bv. gekoppeld aan een leerling haartooi die twijfelt om zelfstandige te worden.

Ik wil buddy worden