Team Leerrecht en gelijke onderwijskansen

Buddy Mechelen is een project van Team Leerrecht en gelijke onderwijskansen van Stad Mechelen. Het project focust op het mentale welbevinden van leerlingen die dreigen in het watervalsysteem terecht te komen.

Met het aanbieden van Buddy’s die individueel en constructief werken met kwetsbare leerlingen, willen we de ongekwalificeerde uitstroom in Mechelen terugdringen.

Buddy Mechelen ontstond in 2018, naar aanleiding van de ontwikkeling van het Actieplan Onderwijs en diversiteit.

Stad Mechelen trekt volop de kaart van talentontwikkeling in verschillende onderwijsprojecten. Denk maar aan:

Ook binnen Buddy Mechelen is het talentdenken de onderliggende voedingsbodem van waaruit Buddy’s denken en handelen in relatie tot hun leerling. Het Talentdenken van Luk Dewulf is een positieve benadering van de unieke talenten die iedereen heeft.

Elk van ons heeft namelijk een uniek talentenpaspoort (een combinatie van een 15-tal talenten), waardoor we eigenlijk allemaal anders zijn dan de ander. Talent hebben, gaat namelijk niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Talenten zijn die dingen die moeiteloos gaan, die maken dat de tijd vliegt en dat je je batterijen kan opladen.

Dankzij onze talenten vinden we vaak de nodige energie om onszelf te zijn en obstakels in ons leven aan te pakken. Wie zijn talenten ontdekt en benut, wordt bovendien de authentiekste versie van zichzelf, een energiebron voor anderen. En voor zichzelf.

Ondersteuning Buddy

Een vrijwilliger verdient niet alleen een dikke pluim, maar ook de nodige ondersteuning.

Zo staat de projectcoördinator, als Buddy van de Buddy’s, altijd voor je klaar. Als Buddy heb je namelijk ook een luisterend oor nodig, die tips en tricks kan geven of iemand waarbij je kan ventileren. We zetten ook in op stevige vorming en intervisie.

Vorming

Om de buddy-ervaring te versterken en de coaching te verbeteren organiseren we regelmatig navormingen. De vormingen zullen steeds afgestemd worden op vragen/noden van de Buddy’s zelf. Als Buddy doe je niet alleen interessante en belangrijke kennis op tijdens de vormingen, je leert ook andere buddy’s kennen.

Intervisiemomenten

Per semester wordt er een gezamenlijk intervisiemoment georganiseerd voor alle actieve buddy's. We vertrekken vanuit leervragen en knelpunten die buddy's zelf ervaren tijdens de begeleiding. Leren van, met en door elkaar staat centraal.

Een intervisiemoment kan ook plaatsvinden op de school van de leerling en dient als feedbackmoment en ervaringsuitwisseling tussen buddy en de betrokken schoolcoördinator.