Team Leerrecht en gelijke onderwijskansen

Buddy Mechelen is een project van Team Leerrecht en gelijke onderwijskansen van Stad Mechelen.

Het project ontstond in 2018, naar aanleiding van de ontwikkeling van het Actieplan Onderwijs en diversiteit.

Stad Mechelen trekt volop de kaart van talentontwikkeling in verschillende onderwijsprojecten. Denk maar aan:

Ook binnen het project Buddy Mechelen gebruiken we het talentdenken als basis van een buddytraject. Het Talentdenken van Luk Dewulf is een positieve benadering van de unieke talenten die iedereen heeft. Talenten zijn die zaken die voor jou moeiteloos gaan, die maken dat de tijd vliegt en dat je je batterijen kan opladen. Door op zoek te gaan naar talenten van leerlingen, werken we versterkend.

Ondersteuning Buddy

Een vrijwilliger verdient niet alleen een dikke pluim, maar ook de nodige ondersteuning.

Zo staat de projectcoördinator, als Buddy van de Buddy’s, altijd voor je klaar. Als Buddy heb je namelijk ook een luisterend oor nodig, die tips en tricks kan geven of iemand waarbij je kan ventileren. We zetten ook in op vorming en intervisie.

Ook aan de zorgcoördinator/leerlingbegeleiding vragen we om minstens 1 keer per trimester met de buddy samen te zitten om te bespreken hoe het loopt.

Vorming

Om jou als buddy te versterken, organiseren we regelmatig vormingen. Deze worden afgestemd op vragen/noden van de Buddy’s zelf. Als Buddy doe je niet alleen interessante en belangrijke kennis op tijdens de vormingen, je leert ook andere buddy’s kennen.

Intervisiemomenten

Per semester wordt er een gezamenlijk intervisiemoment georganiseerd voor alle actieve buddy's. We vertrekken vanuit leervragen en knelpunten die buddy's zelf ervaren tijdens de begeleiding. Leren van, met en door elkaar staat centraal.

Een intervisiemoment kan ook plaatsvinden op de school van de leerling en dient als feedbackmoment en ervaringsuitwisseling tussen buddy en de betrokken schoolcoördinator.