In elke gemeente wordt er een cultuurraad opgericht, die als adviesorgaan voor het cultuurbeleid functioneert. Zo wordt gewerkt aan inspraak van bewoners op vlak van cultuurbeleid.

De samenstelling van de raad is decretaal vastgelegd en omvat een evenredige deelname van verenigingen, professionelen en deskundigen.

De stedelijke cultuurraad van Mechelen is een koepel die samengesteld is uit deskundigen en vrijwilligersorganisaties uit het private en het publieke veld. Hij is niet opgesplitst in deelraden. De cultuurraad heeft ook afgevaardigden in de raden van bestuur van cultuurhuizen, zoals de bibliotheken en cultuurcentra.

Wat doet de cultuurraad?

  • Ze geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is, maar ook voorstellen voor een te voeren beleid.
  • Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
  • In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of coördinator van een cultureel project.

Cultuur voor allen

Op 01/04/2021 overhandigde de Cultuurraad samen met de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH) en de Mechelse Ouderenraad een gebundeld advies voor integrale toegankelijkheid van kunst en cultuur, onder de titel Cultuur voor allenHet gezamenlijk advies werd overhandigd in drie versies:

Contact

Frans De Wachter
frans.dewachter@telenet.be 
+32 47 998 9946