Elke gemeente richt een cultuurraad op, die als adviesorgaan voor het cultuurbeleid functioneert. Zo werken we aan inspraak van bewoners op vlak van cultuurbeleid.

Wat is de cultuurraad?

Dat bewoners mee denken rond cultuur in hun stad, is door de Vlaamse Overheid bepaald in het Cultuurpact en het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
Het is de gemeenteraad die beslist hoe een cultuurraad werkt. In Mechelen is dit momenteel de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2017.

De stedelijke Cultuurraad van Mechelen is een adviesorgaan dat samengesteld is uit socio-culturele verenigingen en deskundigen op het vlak van cultuurbeleid.
De leden vertrouwen het bestuur toe aan een vaste groep van 12 mensen. Bij elke lokale verkiezing wordt dat bestuur vernieuwd. 
Rond bepaalde thema’s wordt samengewerkt  in vaste of tijdelijke werkgroepen. Daarin zitten ook mensen uit andere adviesraden van de stad of andere geïnteresseerde bewoners en experts. Zo zijn er in 2021 werkgroepen rond inclusie, evenementen, erfgoed, de werking van Het Predikheren.

Wat doet de cultuurraad?

  • De Cultuurraad fungeert als spreekbuis naar het beleid voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen). Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
  • De Cultuurraad geeft de Stad advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is, maar ook voorstellen voor een te voeren beleid. De adviezen kunnen er komen op vraag van de Stad, maar ook op eigen initiatief.
  • De Cultuurraad is een informatieplatform voor zijn leden over het gevoerde en te voeren cultuurbeleid in de Stad.
  • Uitzonderlijk neemt de Cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator, coördinator van een cultureel project, mogelijk ook als ondersteuner van het project van een van de leden of andere initiatiefnemers in de stad.

Cultuur voor allen

Op 01/04/2021 overhandigde de Cultuurraad samen met de Stedelijke Adviesraad Buitengewoon Medoen en de Mechelse Ouderenraad een gebundeld advies voor integrale toegankelijkheid van kunst en cultuur, onder de titel Cultuur voor allen. Het gezamenlijk advies werd overhandigd in drie versies:

Verslagen

Contact

Frans De Wachter - voorzitter Cultuurraad 
frans.dewachter@telenet.be 
+32 479 98 99 46

Denk je dat je vereniging of jijzelf als inwoner van Mechelen iets kan betekenen voor de Cultuurraad, neem dan gerust contact.