Steden die willen inzetten op circulair bouwen en verbouwen, stoten hierbij vaak nog op drempels: de expertise zit verspreid over verschillende diensten, de huidige timing van projecten komt niet overeen met de tijdslijn van een circulair bouwproces… Om te detecteren waar die drempels precies zitten en in kaart te brengen wat er moet veranderen, is er nood aan een “circulaire bouwregisseur”.

De rol van de gemeente om circulaire bouweconomie te stimuleren, kan verschillende vormen aannemen.

  1. Vergunningverlenende overheid: de gemeente geeft bouwvergunningen aan particulieren, maar ook aan grote bouwheren en projectontwikkelaars.
  2. Bouwheer: de gemeente geeft opdracht voor bepaalde bouwprojecten, bijvoorbeeld het woonzorgcentrum Zwartzustervest.
  3. Vastgoedbeheerder: de gemeente is zelf ook eigenaar van bepaalde gebouwen, zoals het voormalige bibliotheekgebouw in de Moensstraat, en kan op een circulaire manier met deze gebouwen omgaan.

Voor elk van deze rollen worden concrete cases onderzocht (zie onderaan), die zullen leiden tot een concreet instrumentarium en procesbeschrijvingen voor de ‘circulaire bouwregisseur’, waar elke gemeente in Vlaanderen mee aan de slag kan.

De intergemeentelijke uitwisseling van leerlessen speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van deze tools en zal een momentum creëren om de systematische implementatie van circulaire bouwprincipes binnen de werking van gemeentes en steden te versnellen.

Partners

  • VUB Architectural Engineering staat in voor het organiseren van workshops waarin verschillende gemeentes worden samengebracht. Als kennispartner kan VUB Architectural Engineering de gemeentelijke realiteit koppelen aan de realiteit van de aanbodzijde (architecten, projectontwikkelaars en producten), en aan reeds gedaan onderzoek rond gebouwen als materiaalbanken (Buildings as Material Banks, BAMB), circulaire business modellen en Atelier Circulair, een lerend netwerk rond circulair bouwen met Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).
  • VVSG staat in voor de disseminatie van projectresultaten naar andere gemeentes via haar e-zine, studie- of themadagen en lokaal magazine.

Budget

Totale projectsubsidie: 93 142, 56 euro

Looptijd

20/12/2020 - 31/12/2022