Een vacuüm vanaf de 14de eeuw 

Uit de periode van de 14de tot de 16de eeuw zijn op de Veemarkt nagenoeg geen sporen gevonden. Vermoedelijk werd bij latere werkzaamheden dit deel van het bodemarchief weggegraven en is er op die manier een archeologisch vacuüm ontstaan. Of het in historische bronnen vermelde, laat-13de-eeuwse Forum Pecorum - Latijn voor Veemarkt - betrekking heeft op de huidige Veemarkt, blijft dus een open vraag. Sporen uit de 16de eeuw beperken zich tot een rij palen, te interpreteren als de resten van een gaanderij. Verder werden ook nog de resten blootgelegd van een waterput die in 1672 werd afgebroken. De waterput werd later vervangen door een pomp, die bij het begin van de 18de eeuw bekroond werd met een standbeeld van Neptunus. Het beeld, in Mechelen bekend als Vadderik, is tot op vandaag te bewonderen op de Veemarkt.

Terug