Veemarkt

Het archeologisch onderzoek op de Veemarkt ging van start op 4 november 2002. Zoals zo vaak in Mechelen vormde de bouw van een ondergrondse parkeergarage de aanleiding tot de opgraving. De geschiedenis van het plein werd laag per laag blootgelegd, waarbij vooral 12de- en 13de-eeuwse sporen aan het licht kwamen. Het plein bleek in de late middeleeuwen een kruispunt van twee wegen: een in het verlengde van de Keizerstraat en een in het verlengde van de Biest.