Laatmiddeleeuwse bebouwing?

Op de Veemarkt zijn buiten een cirkelvormige constructie geen duidelijke sporen van bebouwing aangetroffen. Wel sloten op de centrale as enkele paadjes aan die vermoedelijk toegang gaven tot de achtererven van woningen. De woningen zelf bevonden zich waarschijnlijk ter hoogte van de huidige bebouwing. Tussen de paadjes bevonden zich de afvalkuilen die gevuld waren met materiaal uit de 13de eeuw. De paadjes waren niet verhard, uitgezonderd twee exemplaren aan de noordelijke zijde van het plein. Het eerste was gekasseid met zandstenen en had een breedte van ca. 2 meter. De wegkoffer was uitgegraven in de zwarte nivelleringslaag en bestond uit zand, bijeengehouden door houten paaltjes met daartussen een vlechtwerk van takken. Waarschijnlijk was dit de weg die leidde naar de voormalige Sint-Elooiskapel. Bij het tweede paadje waren nog de afdrukken van een stenen verharding bewaard.

Ga verder naar Een vacuüm vanaf de 14de eeuw of ga terug naar de beginpagina