Liever geen schoolinformatie in je brievenbus?

Mechelen heeft een uitgebreid onderwijsaanbod. Op www.mechelen.be/onderwijs vind je een overzicht.

Het stadsbestuur vindt het erg belangrijk dat ouders voldoende geïnformeerd worden over het scholenaanbod in Mechelen en de inschrijvingsprocedure in Mechelse scholen. Daarom krijgen de scholen en een aantal organisaties  de mogelijkheid om aan inwoners van Mechelen met schoolgaande kinderen via de post informatie te bezorgen over het basis- of secundair onderwijs en de inschrijvingsprocedure in Mechelse scholen.

Deze informatie kan in functie zijn van de leeftijdsgroepen 2,5 jarigen (kleuters), 6 jarigen (lagere school) en de 12 jarigen (secundaire school).

Ontvang je deze informatie liever niet? Vul dan dit e-formulier volledig in.

Gegevens van de aanvrager

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Op basis van deze aanvraag ontvangen de Mechelse onderwijspartners uw adresgegevens niet. U ontvangt dan geen informatie van scholen op uw persoonlijk adres.