AZ Sint-Maarten

‘Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat veel ziekenhuizen inspanningen doen om rokende patiënten en rokende personeelsleden advies te geven bij het stoppen met roken. Iets wat je vaak niet beseft als je vlak voor de inkomhal groepjes rokers ziet staan. AZ Sint Maarten heeft een beleid uitgestippeld om te vermijden dat bezoekers, en dus ook de kleintjes onder de bezoekers, zien roken aan de inkomhal. ‘

Meer informatie over onze aanpak vind je op www.azsintmaarten.be/patienten/opname/rookvrij-ziekenhuis


Vrijbroekpark

‘Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat wij vanuit het departement Vrije Tijd van de Provincie Antwerpen werd voorgesteld om het Vrijbroekpark als pilootproject voor Generatie Rookvrij te laten starten.

Er wordt gevraagd om op heel het terrein met uitzondering van de aangeduide rookzones niet te roken (ook geen e-sigaretten). Deze afspraak is van toepassing 24 uur per dag en 7 dagen per week voor iedereen die het park betreedt.

Tijdens de zomer van 2018 werd al een rookverbod ingevoerd als veiligheidsoverweging door de aanhoudende droogte. Dat rookverbod heeft meer dan 2 maanden stand gehouden en werd goed gerespecteerd. Het vormde het perfecte proefproject. Sensibilisering was nodig maar alles liep erg vlot. Een poll gelanceerd via Facebook voor een definitief rookverbod in heel het park toonde aan dat er een groot draagvlak is: 1296 reacties met 69% voor en 31% tegen.

Het Vrijbroekpark is een plek waar heel veel kinderen komen, de 10.000 kinderen voor natuureducatieve activiteiten zijn maar een topje van de ijsberg. Tel daar al de scholen bij op die komen sporten in het park, evenals de leden van de sportclubs, Scouts en Chiro en al de gezinnen die in het weekend en tijdens de vakantie komen genieten van het Vrijbroekpark… dan heeft het initiatief een groot bereik.’


Sport Vlaanderen (Domein Hofstade)

Liesbeth Wouters licht de voortrekkersrol toe die Sport Vlaanderen speelt voor Generatie Rookvrij. Zo zijn de speeltuinen en sportactiviteiten al rookvrij. En ze willen nog een stap verdergaan. Ze bekijken momenteel hoe ze het domein van Hofstade geheel rookvrij kunnen maken, met aparte rookzones uit het zicht van de kinderen. Een mooie ambitie, die navolging verdient.