De stad Mechelen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de heraanleg van het openbaar domein. Hierbij wordt de publieke ruimte duurzaam, kwaliteitsvol en veilig aangelegd in het licht van een leefbare, aantrekkelijke en groene stad. Sinds 2009 werkt het ontwerpbureau OKRA Landschapsarchitecten aan de vernieuwing van de publieke ruimte voor de straten G. De Ceuninckstraat, Batterijstraat, Donkerlei, Arendonckstraat, Kanonstraat en het binnengebied van de Donkerlei.

In het recente verleden werden reeds de G. De Ceuninckstraat, het eerste deel van de Batterijstraat en het binnengebied van de Donkerlei heraangelegd. 

Er zal voor dit project gewacht worden met de heraanleg tot er goedkeuring verkregen wordt op het subsidiedossier voor de riolering dat ingediend is bij de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). De opwaardering van deze straten gebeurt zowel op vlak van beleving als op vlak van verkeersveiligheid.

 Sfeerbeeld heraanleg straten omgeving Donkerlei

Het voorontwerp werd op 18 december 2015 aan de bewoners gepresenteerd. Deze presentatie is hier te downloaden.