Gelieve ons voor vragen of beschikbaarheid telefonisch of per mail te contacteren. Vergeet zeker niet het huishoudelijk- en retributie reglement eerst door te nemen. Met deze reservatie keur je de reglementen goed en dien je je aan de annulatievoorwaarden te houden. 

Aanvrager


Locatie

Dorpshuis Hombeek
De Kettinghe in Heffen *
Wijkhuis Mechelen Zuid *
Dorpshuis Muizen *
Dorpshuis Walem *
Dorpshuis Leest *

Reservatie

Wanneer wil je de locatie gebruiken? *

Gebruik de groene knop om extra data toe te voegen.

Datum *

De zalen zijn beschikbaar van 10u tot 23u, inclusief opkuis. De Kettinghe en Dorpshuis Hombeek dient het evenement te stoppen om middernacht, de opkuis mag tot 1u.

Volledige dag of dagdelen? *
Datum en tijd *

voor een terugkomende reservatie op dezelfde dag,  gelieve hierboven begin en einddatum in te vullen en hier extra informatie. 
bv: bij datum 1.01 tot 31.12 en bij omschrijving 'elke donderdag'

Ik doe deze aanvraag als: *

Onder 'vereniging' verstaan we volgende:

 • verzelfstandigde agentschappen verbonden aan de stad
 • stedelijke adviesraden
 • scholen
 • vzw’s
 • organisaties
 • politieke partijen

Facturatiegegevens

Adresgegevens

Facturatiegegevens bedrijf

Adresgegevens

Facturatiegegevens vereniging

Heeft de vereniging een ondernemingsnummer? *
Heeft deze vereniging een hoofdzetel, anders dan de het facturatieadres? *

Adres hoofdzetel

Adresgegevens

Persoonsgegevens facturatie

Adresgegevens 5

Facturatiegegevens stadsdienst

Factureren aan: *

Ben je al in het bezit van een eigen sleutel of code van de locatie? *
Ben je vrijgesteld van de btw? *

Tarieven

A Gratis

 • het stadsbestuur zelf;
 • het Sociaal Huis;
 • verzelfstandigde agentschappen verbonden aan de stad;
 • stedelijke adviesraden;
 • bewonersgroepen in het kader van hun gebiedsgerichte werking;
 • scholen gelegen op het grondgebied van de stad binnen het kader van hun schoolse werking.
 • activiteiten i.v.m. ondernemerschap op het Hombeeks Plateau
 • verenigingen in het beheer van de Hombeekse parochie

B Verminderd tarief

 • Mechelse verenigingen en organisaties;
 • activiteiten zonder een winstgevend karakter georganiseerd door Mechelse vzw’s of organisaties;
 • de politieke partijen;
 • benefietactiviteiten: 

C Marktconform tarief

 • niet-Mechelse verenigingen en organisaties;
 • activiteiten met een winstgevend karakter georganiseerd door vzw’s of organisaties;
 • particulieren.
Bepaal uw tarief *

Belangrijk:

Indien je koos voor tarief A of B gelieve de gegevens van de effectieve gebruiker in te vullen van de vereniging / organisatie / stadsbestuur / politieke partij / ...

Huishoudelijk reglement *

Hoe gaat het verder?

Jouw aanvraag wordt nagekeken en is pas definitief nadat je van de Dienst Zaalbeheer een goedkeuring hebt ontvangen.

Er zal ook een verplicht plaatsbezoek plaatsvinden waar u onder meer informatie krijgt over de zaal, de bestelling van de drank bij dorpshuis Hombeek en De Kettinghe, en de schoonmaak.

Ongeveer een week voor jouw evenement ontvangt je nog een mail met de instructies voor de codes en eventuele sleutel. De toegangscode is enkel geldig tijdens het huurmoment.