Schenking

De vraag naar lichamen voor wetenschappelijke doeleinden stijgt. De lichamen worden niet alleen gebruikt door studenten geneeskunde, maar ook om er nieuwe chirurgische ingrepen op te oefenen. Wil je een bijdrage leveren aan de praktische training van toekomstige chirurgen, dan kan je je lichaam na je dood laten vrijgeven aan de wetenschap.

Afstand van je lichaam moet je al tijdens je leven laten registreren. Je kan zelf een handgeschreven wilsuiting opstellen of een formulier downloaden op de site van een Belgische universiteit naar keuze. In ruil krijg je van de universiteit een ontvangstbewijs, dat je bij je identiteitskaart dient te bewaren. Je doet er goed aan deze keuze ook expliciet in je laatste wilsbeschikking te vermelden. Als je je lichaam aan de wetenschap wil schenken, teken je het best ook verzet aan bij de gemeente tegen orgaandonatie, want normaal gezien gaat donatie altijd voor op een schenking aan de wetenschap.

Weigeringen 

Niet elk lichaam wordt aanvaard. Een lichaam moet binnen de 48 uur aan de universiteit kunnen worden geleverd, dus wie in het buitenland sterft, valt af. Lichamen met bepaalde ziektes, zoals aids of hepatitis, worden ook geweigerd.

Praktische regelingen

De begrafenisondernemer zorgt voor het vervoer van het lichaam naar de universiteit. Het wetenschappelijk gebruik van een lichaam kan enkele weken tot zelfs jaren duren. Je familie kan ook een klassieke begrafenisceremonie houden zonder dat je lichaam aanwezig is.

Na afloop van het wetenschappelijk onderzoek moet het lichaam begraven of gecremeerd worden. Daarvoor zorgt de universiteit in samenwerking met een begrafenisondernemer. De kosten voor kisting, vervoer naar de begraafplaats, de begraving of crematie moeten door de familie betaald worden. Als de nabestaanden hierbij aanwezig wensen te zijn, moeten ze dit vooraf schriftelijk overeenkomen met de universiteit.