Subsidies voor nieuwbouw of verbouwing

Lees het uitgeschreven reglement voor renovatiewerken of nieuwbouw.

Erkende jeugdverenigingen kunnen voor hun lokalen infrastructuursubsidies aanvragen om renovatiewerken uit te voeren of om een nieuwbouw te zetten. Ze kunnen, indien ze hiervoor een lening aangaan ook een beroep doen op een subsidie voor rentetoelagen.

Aanvraag infrastructuursubsidie (uiterste indiendatum: 1 maart )

Wil je vooraf jullie dossier bespreken, contacteer dan de Jeugddienst.

OPGELET! 

Elke vereniging is verplicht om voor de aanwending van de subsidie de wet op de overheidsopdrachten te volgen met de algemene principes van mededinging, gelijkheid, motivatie en transparantie.  De financiële dienst zal controle uitoefenen op de correcte aanwending van de subsidie.  Voor meer informatie rond overheidsopdrachten verwijzen we naar ( toevoeging link stad naar  overheidsopdrachten)  


Mechelse jeugdbewegingen die hun lokalen verhuren

Kom je op weekend of op kamp in Mechelen dan kan je terecht bij volgende jeugdwerkinitiatieven die hun lokalen verhuren.


Veiligheidsregister

Elke jeugdvereniging met een lokaal (al dan niet in eigen bezit) heeft van de jeugddienst twee veiligheidsregisters gekregen. Eén exemplaar moet steeds in het lokaal aanwezig zijn, het andere exemplaar hoort bij de infrastructuurverantwoordelijke te vinden zijn.

Deze veiligheidsregisters zijn er in de eerste plaats voor de jeugdbeweging om alle informatie gebundeld te hebben en makkelijk te raadplegen.

De inhoud van een veiligheidsregister

 • grondplan
 • contactgegevens verantwoordelijke
 • richtlijnen evacuatie
 • verslagen brandinspectie
 • keuringsverslagen elektriciteit en veiligheidsverlichting
 • keuringsverslagen gas en verwarming
 • keuringsverslagen branddetectie
 • brandbaarheidsattesten en facturen
 • polis brandverzekering
 • attesten cursussen EHBO en kleine blusmiddelen

Opleiding blusmiddelen

Jaarlijks biedt Stad Mechelen de mogelijkheid aan jeugdverenigingen om een opleiding "initiatie kleine blusmiddelen" en "basisopleiding kleine blusmiddelen" te volgen. Stad Mechelen voorziet dat alle jeugdwerkverantwoordelijken aan deze cursussen kunnen deelnemen tegen een kleine deelnameprijs van 5 euro per deelnemer.

De initiatieopleiding duurt een halve dag, de basisopleiding een volledige dag. De opleiding gaat door in het Provinaal instituut voor vorming en opleiding in de Relegemsestraat 40, 1731 Asse.

Je kan als vereniging zelf een aantal data voorstellen waarop de cursus kan doorgaan. Er moeten wel minimum 15 deelnemers zijn. Kom je zelf niet aan 15 deelnemers, dan kan je aansluiten bij een andere cursus.

OPGELET! Stad Mechelen levert een financiële inspanning om deze dure cursussen goedkoop aan te bieden. In ruil verwacht de stad het engagement om deze cursus ook effectief te volgen. Bij ongewettigde afwezigheid tijdens de opleiding, wordt het cursusbedrag teruggevorderd.

 • Ongewettigde afwezig op de initiatieopleiding kost 60 euro per persoon.
 • Ongewettigde afwezig op de basisopleiding kost 70 euro per persoon.

Informatie over verhuren, (ver)bouwen of onderhouden van lokalen

Voor up-to-date informatie over lokalen, het onderhoud ervan, de verhuur of het (ver)bouwen raden wij de website jeugdlokalen.be aan.

Daarnaast heeft elke jeugdbeweging in principe ook nog een Lokalenmap, die ze in 2007 kreeg. De lokalenverantwoordelijke kan hier allerhande waardevolle papieren, gerelateerd aan jullie jeugdlokalen, in bewaren. Hopelijk is die map in de loop der jaren niet verloren gegaan. Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar verder en kan je je de vraag stellen of het niet wijs is om alle documenten eens te digitaliseren op een gemeenschappelijke Drive?

Vind je op jeugdlokalen.be en in je Lokalenmap geen antwoord op specifieke vragen? Dan mag je ons steeds contacteren.


Duurzame jeugdwerkinfrastructuur

Heb je plannen om een nieuw en duurzaam jeugdlokaal te bouwen? Wil je je jeugdhuis renoveren? Zoek je mogelijkheden om dit op een ecologische manier te doen? Informatie over duurzaam verbouwen kan je hier vinden of surf naar Mechelen Klimaatneutraal


Keuring gas-, elektriciteits- en brandmeldingsinstallatie.

Jaarlijks worden alle gas-, elektriciteits- en brandmeldingsinstallaties van alle jeugdlokalen gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd in opdracht van de jeugddienst. De jeugdbeweging krijgt een kopie van alle verslagen zodat zij jaarlijks kunnen bekijken welke aanpassingen zij nog moeten uitvoeren om hun installaties veilig te hebben. Voor deze aanpassingen kunnen infrastructuursubsidies aangevraagd worden.