Leerkansen

In het buddyproject kan ik me als student bekwamen in/krijg ik kansen om:

 1. anders te leren kijken naar jongeren waarbij het leren moeizaam verloopt
 2. met jongeren te leren werken vanuit hun talenten
 3. oog te hebben voor sociale relaties zoals wisselende statusposities, vriendschappen en conflicten,
 4. zicht te krijgen op de veelheid van talenten van alle leerlingen
 5. te leren van ouders, leerlingen, leerkrachten en externe partners
 6. een variatie van werkvormen te gebruiken waarbij leerlingen elkaar moeten helpen om tot resultaat te komen
 7. tijd en ruimte te maken voor spontaan en informeel leren
 8. taalstimulerende kansen te creëren voor jongeren
 9. jongeren te coachen, te leren leren, een studiemethode aan te leren
 10. inspirerende gesprekken te voeren met jongeren
 11. zicht te krijgen op wat er in de rugzak zit van deze jongeren, om hun denken te leren begrijpen
 12. in mijn reguliere lessen meer aandacht te besteden aan jongeren waarbij het leren moeizamer verloopt
 13. verbindingen te leren leggen tussen binnen-en buitenschoolse leerervaringen van jongeren