Gepubliceerd op:
23
april
2024

Daarmee engageren we ons om de komende 3 jaar acties te ondernemen om van auto- en fietsdelen in woonomgevingen een evidentie te maken.

Wat is de Green Deal Deelmobiliteit en Wonen?

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid. Het zijn innovatieve groene samenwerkingsprojecten rond water, voedsel, circulaire economie, mobiliteit en tal van andere thema’s.

De Green Deal Deelmobiliteit en Wonen moet van autodelen en fietsdelen in woonwijken een evidentie maken. In de toekomst zou bij een nieuwe woning bijvoorbeeld meteen ook de toegang tot een deelauto inbegrepen kunnen zijn, in plaats van een privéparkeerplaats. Zo komt er ruimte vrij voor andere zaken en wordt een stad aangenamer om te leven, werken en wonen.

Op maandag 22 april ondertekende Stad Mechelen in Gent samen met 60 andere organisaties (steden en gemeenten projectontwikkelaars, aanbieders, middenveldorganisaties ...) deze Green Deal.

Welke acties onderneemt Mechelen?

De afgelopen jaren zorgden we er met de campagne ‘Delen is … voor iedereen’ al voor dat de Mechelaar zich bewust is van het aanbod en de voordelen van deelmobiliteit. Nu gaan we nog een stapje verder.

Elke organisatie die de Green Deal Deelmobiliteit en Wonen ondertekent, engageert zich om minstens 4 acties te ondernemen.

In Mechelen:

  • onderzoeken we het potentieel en het gebruik van deelmobiliteit in 3 sociale huisvestingsprojecten i.s.m. Woonmaatschappij Rivierenland;
  • integreren we een deelmobiliteitsaanbod in 3 sociale huisvestingsprojecten i.s.m. Woonmaatschappij Rivierenland;
  • delen we minstens 1 keer per jaar onze ervaringen van de pilootprojecten op nationale en/of internationale events;
  • zetten we gerichte communicatie op naar buurtbewoners en/of bewoners van (nieuwe) (sociale) huisvestingsprojecten over de voordelen en het gebruik van deelmobiliteit.

Bovenstaande acties kunnen we realiseren met steun van het Interreg Noordzeeregio Project SHARE -North Squared.

logo interreg SHARE-North Squared