Meer dan water en brood

Gemineraliseerde rogge uit de beerputten van het Steen

De dierlijke en plantaardige resten uit de beerputten van het Steen op de Grote Markt werden minutieus bestudeerd door een multidisciplinair team van onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat de gevangenen zeker niet op water en brood hebben geleefd! Ofwel betaalden ze de kastelein, die aan het hoofd van de gevangenis stond, en aten ze ‘van het huis’. Ofwel lieten ze maaltijden bezorgen door verwanten of vrienden.  Er werden vlees en verschillende soorten vis geconsumeerd en ook groenten en fruit ontbraken niet. De vondsten sluiten niet uit dat ter plaatse kleinere dieren werden geslacht en klaargemaakt. In de gevangenistoren zal zich wellicht geen aparte keuken bevonden hebben, maar een haard was er hoogstwaarschijnlijk wel.

Het plantenonderzoek toont aan dat er gestookt werd met turf. De plantenresten leren ons ook dat er stro op de grond lag of dat men sliep op zakken gevuld met stro. De vele knaagsporen op dierenbotten suggereren dat hier en daar voedselresten bleven rondslingeren. Zwarte ratten en huismuizen moeten in het Steen in groten getale aanwezig zijn geweest.

Brochure Meer dan water en brood

De resultaten van het onderzoek inspireerden de stedelijke dienst Archeologie tot het organiseren van een aantal middeleeuwse banketten en de publicatie van de brochure Meer dan water en brood : een culinaire ontdekkingsreis door de middeleeuwen (uitverkocht).

Ga verder naar het verhaal van de lakenhalle en de weg die dwars over de Grote Markt liep of ga terug naar de beginpagina.