De Grote Markt vormt al vele eeuwen het bruisende hart van de stad. Bij de geplande heraanleg van het plein in 2002, die gepaard ging met de bouw van een ondergrondse parkeergarage, kon een archeologisch onderzoek dan ook niet ontbreken. Tien maanden lang waren archeologen en arbeiders van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium en de Stad Mechelen er aan de slag. Tijdens de opgraving werd de ene na de andere ontdekking gedaan en ontspon zich een boeiend verhaal met in de hoofdrollen Het Steen, de Oude Lakenhalle en een tot dan toe onbekende weg.