MONUMENT

(MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology)

 

MONUMENT LOGOMONUMENT LOGOMet steun van de Provincie Antwerpen

Het project wil de last van mantelzorgers van mensen met dementie verminderen door professionele en structurele ondersteuning van de mantelzorgers en het gebruik van op maat gemaakte technologische oplossingen.

De projectpartners staan voor gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van socialisatie van de zorg en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. Door het combineren van kennis en goede praktijken kunnen we innovatieve oplossingen en verbeterde diensten bereiken in de UK, FR, BE en NL.

Het project wil de veerkracht en het doorzettingsvermogen van mantelzorgers versterken, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven. De mantelzorger zal erkend worden als de belangrijkste actor van een effectieve en geïntegreerde dienstverlening aan personen met dementie.

Voor Mechelen betekent dit dat we het Inloophuis ’t moNUment verder gaan uitbouwen volgens het Odenseconcept. Odensehuizen zijn inloophuizen bedoeld voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Doormiddel van verschillende activiteiten kunnen deelnemers met geheugenklachten en hun naasten onderling ervaringen uitwisselen en activiteiten ondernemen.

Het MONUMENT project wordt gesubsidieerd door het Interreg2Zeeën programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 1,7 miljoen eigen middelen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar de Interreg-website.

  • Looptijd van het project: 31/01/2020 t/m 31/03/2023
  • Totale kost: 4.405.199,15 euro waarvan 60% gesubsidieerd door Interreg2Zeeën.

MONUMENT LOGO  MONUMENT LOGO Met steun van de Provincie Antwerpen