MONUMENT

MONUMENT LOGOMONUMENT LOGOMet steun van de Provincie Antwerpen

Gemeenschappelijke uitdaging

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste prioriteit. De hoge kosten ervan zullen de gezondheidsstelsels op de proef stellen om het hoofd te bieden aan de voorspelde toename van het aantal gevallen in de toekomst. Een oplossing ligt in de socialisatie van de zorg. Om dit mogelijk te maken zijn mantelzorgers een cruciale factor.

Maar de zorg voor personen met (jong)dementie is veel uitdagender dan de zorg voor mensen zonder dementie. De gezondheid van mantelzorgers lijdt hier onder. Een sterk netwerk, meer kennis, inzicht en vaardigheden bij mantelzorgers kunnen een verschil maken in hun zorgbelasting. Ook kan het bieden van respijtzorg aan mantelzorgers om zich bezig te houden met vrijetijdsbesteding een veelbelovende copingstrategie zijn. Technologische toepassingen voor de dienstverlening van mantelzorgers bestaan, maar zijn vaak onbekend, worden niet ontwikkeld in samenwerking met mantelzorgers en personen met (jong) demenie en zijn dus niet afgestemd op hun behoeften. De ondersteunende technologieën op de markt zijn onvoldoende toegankelijk, bieden geen mogelijkheid om te experimenteren en worden vaak niet op tijd geïntroduceerd.

Belangrijkste output

  • Proefproject dat ondersteuning biedt aan mantelzorgverleners van personen met (jong)dementie op basis van het Odense-concept, waarbij vroegtijdige informatie, ondersteuning en recreatie worden geconsolideerd en gestructureerd.
  • Digitaal platform door en voor mantelzorgverleners van personen met (jong)dementie, dat informatie over dementievriendelijke diensten consolideert en de uitwisseling met collega's verbetert.
  • Servicecentrum aangepast aan de behoeften mantelzorgers en personen met (jong)dementie.
  • Site aangepast om het gebruik door mantelzorgers en personen met (jong) dementie te verbeteren, met inbegrip van verbeteringen aan de bewegwijzering.
  • Demo's die bestaande assistentietechnologie op een ervaringsgerichte manier toegankelijk maken, waardoor een tijdige introductie en aanpassing aan de behoeften mogelijk wordt.
  • Tests van co-creatie van technologieën voor remote sensoring afgestemd op de specifieke behoeften van de mantelzorger van personen met (jong) dementie.
  • Sociaal-economische haalbaarheidsstudie over het MONUMENT Odense-model voor beleidsmakers en begeleiding van oplossingsactoren

Grensoverschrijdende aanpak

De projectpartners staan voor gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van socialisatie van de zorg en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers van personen met (jong) dementie. Door het combineren van kennis en goede praktijken kunnen we innovatieve oplossingen en verbeterde diensten bereiken in de UK, FR, BE en NL.

MONUMENT LOGO  MONUMENT LOGO Met steun van de Provincie Antwerpen