Wat is het wijkbudget?

De bewoners van de wijk Arsenaal krijgen samen 40.000 euro om aan de slag te gaan met hun ideeën voor de wijk. Buurtbewoners blijven zelf eigenaar van hun idee of project. Zo wil Stad Mechelen de betrokkenheid en verbinding in Arsenaal vergroten.  

3 thema’s 

Elk idee moet passen binnen één van de volgende thema’s, waarover het wijkbudget wordt verdeeld: 

 • Samen tegen kansarmoede 

 • Meer ontmoeting 
 • Aanblik van de wijk 

Participatietraject 

Om zoveel mogelijk mensen bij het wijkbudget te betrekken en hun ideeën voor de buurt te versterken, zal een externe partner met toestemming van Stad Mechelen een participatietraject uitrollen in de wijk. Die partner zal onder andere: 

 • Draagvlak creëren
 • Bewoners ondersteunen in de uitwerking van hun idee tot een projectdossier
 • Een stemming organiseren als alle ideeën samen meer kosten dan 40.000 euro 

Heb je een idee voor Arsenaal?

Je kan een budget aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je woont in de wijk Arsenaal of je bent actief bij een non-profit vereniging of onderwijsinstelling in de wijk. 
 • Je bent meerderjarig, hebt een eigen bankrekening en je bent in staat om een projectbegroting te beheren en financiële verantwoording af te leggen. 

Jouw idee moet bovendien voldoen aan deze voorwaarden:  

 • Het past binnen één van de drie thema’s:
  • Toegangelijk en inclusief voor iedereen
  • Meer ontmoeting
  • Een mooie buurt 
 • Het is een zichtbaar of tastbaar project binnen de wijk Arsenaal.  
 • Je idee versterkt het buurtleven.  
 • Je kan het zelf uitvoeren, in samenwerking met andere buurtbewoners of Mechelse organisaties.  
 • Het heeft een duurzaam karakter (bv. geveltuinen die je minstens 5 jaar kan onderhouden of een workshop of buurtfeest dat je 3 keer organiseert op 3 jaar tijd. 
 • Je idee is klimaat- en milieuvriendelijk waar mogelijk (bv. gebruik van recupmaterialen, bijdrage aan biodiversiteit…). 

Opgelet: je kan geen budget krijgen voor je idee als: 

 • Het idee alleen jezelf en niet de buurt ten goede komt
 • Je geld wil verdienen met je idee
 • Je idee valt onder erediensten, godsdienstonderricht en/of initiatieven met een religieuze doelstelling
 • Je idee te maken heeft met partijpolitiek
 • Je idee deel uitmaakt van de reguliere kernactiviteiten van je erkende vereniging, school(opleiding) of organisatie
 • Stad Mechelen je idee of project al financiert 

Wat heb je nodig voor je aanvraag?

Wil je het aanvraagformulier invullen, dan moet je een antwoord hebben op de vier volgende vragen:  

Wat vinden de buren van mijn idee? 

Leg uit hoe je je buren hebt bevraagd over je idee en voeg daarvan bewijzen toe. Zo kan je in je straat bijvoorbeeld aanbellen en handtekeningen verzamelen. Wie weet hebben je buren tips om je idee te verbeteren of kunnen jullie samenwerken?  

Hoeveel kost mijn idee? 

Maak een gedetailleerde lijst van alle geschatte kosten die zal maken om je idee uit te voeren. Vermeld duidelijk waarvoor je hoeveel budget nodig hebt en voeg aan je lijstje ook de kosten toe die je nodig hebt om het project in je buurt bekend te maken (communicatie). 

Vertel ons ook je geschatte inkomsten zoals sponsoring (bv. gratis of goedkoop gebruik van ruimte of materiaal, verminderde prijs op drukwerk), crowdfunding, ticketinkomsten, verkoop drank of andere subsidies.

Tip: gebruik het sjabloon dat je terugvindt bij het aanvraagformulier.  

Opgelet: er zijn enkele kosten waarvoor je geen budget ontvangt: 

 • Kosten die je maakte voordat het project startte 
 • Infrastructuur of materiaal die van jou of je organisatie zijn
 • Lonen of vergoedingen aan jezelf of kernleden van je organisatie voor bv. logistieke voorbereidingen of technische ondersteuning
 • Drank en catering
 • Kosten die je ook zonder het project hebt, bv. huurkost van de locatie van je bestaande werking 

Hoe ga ik mijn idee uitvoeren? 

Denk na over hoe je je idee zal uitvoeren en stel een planning op. Leg daarin uit met wie, hoe en wanneer je je project zal uitvoeren. Vergeet niet te vermelden hoe je het project zal onderhouden of hoe vaak je activiteiten zal organiseren zodat je project meerdere jaren kan blijven bestaan.  

Hoe ga ik over mijn project communiceren?

Denk na over hoe je je project bekend wil maken in de hele buurt. Dat kan bijvoorbeeld door:  

 • Affiches en flyers te verdelen
 • Een activiteit te organiseren voor de hele buurt zoals een burendrink of picknick 

Opgelet: Het is verplicht om op al je communicatie ‘Met de steun van de Stad Mechelen en de Vlaamse overheid’ te vermelden en het partnerlogo van de stad en van Vlaanderen te gebruiken. Breng team Arsenaal altijd op de hoogte van een buurtactiviteit die je in het kader van je idee organiseert.  

Hulp nodig?

Heb je praktische of inhoudelijke vragen? Mail naar socialecohesie@mechelen.be of arsenaal@mechelen.be of spreek een van onze medewerkers aan in de wijk.

Wat gebeurt er met je idee?

We beoordelen je idee in verschillende stappen:  

 1. Team PRO-Arsenaal kijkt of je aanvraag volledig is:
  • het aanvraagformulier is volledig en alle bijlagen zijn toegevoegd.
  • De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden
  • Er is een duidelijk plan van aanpak
 2. Een jury beoordeelt alle ideeën: experts van Stad Mechelen, Mechelen Klimaatneutraal en SAAMO beoordelen alle ideeën aan de hand van volgende vragen:
  • Voldoet het project aan de voorwaarden?
  • Zijn het project en het plan van aanpak duidelijker en kwalitatief uitgewerkt?
  • Is het project haalbaar qua tijd en middelen?
  • Kloppen de kosten met het projectplan?
 3. Stemming door de buurt:  kosten alle positief beoordeelde ideeën samen meer dan het volledige wijkbudget (40.000 euro), dan volgt er een stemming in de buurt. Hierover volgt later meer info.
 4. Goedkeuring college van burgemeester en schepenen:  op basis van het advies van de jury en de resultaten van de stemming, geeft het college van burgemeester en schepenen haar finale goedkeuring over de gekozen projecten.

Wat als je idee werd goedgekeurd?

Ten laatste in april 2024 krijg je te horen of je project werd goedgekeurd. Daarna kan je het volgende verwachten: 

We maken samen afspraken en je krijgt een budget 

Stad Mechelen stelt een overeenkomst op met daarin alle afspraken rond het project. Zodra je die ondertekend hebt teruggestuurd, krijg je het volledig toegekende bedrag gestort op je rekening. In de overeenkomst staat uitgelegd in welke gevallen van misbruik je een deel van of het volledige budget moet teruggeven. 

We geven hulp en advies 

Zoek je als aanvrager nog partners om mee samen te werken, tips om je project bekend te maken of heb je vragen over hoe je je budget kan gebruiken? Mail naar arsenaal@mechelen.be of spreek een van onze medewerkers in de wijk aan. 

We maken het project mee bekend 

Om de resultaten van het wijkbudget in de buurt en de rest van Mechelen bekend te maken, komt team PRO Arsenaal graag langs om je verhaal vast te leggen. Dat kan op verschillende manieren:  

 • Nieuwsartikel of interview in een digitale nieuwsbrief
 • Photoshoot
 • Videomontage
 • Berichten op sociale media 

Als we foto’s of video’s maken, vragen we altijd toestemming. 

Na afloop evalueren we samen je project 

In de overeenkomst leggen we uit hoe en wanneer we je project opvolgen: 

 • Tussentijdse verslagen via bijvoorbeeld foto’s of video’s
 • Eindevaluatie bestaande uit: 
  • Een inhoudelijk evaluatieformulier
  • Een financieel verslag, volgens het algemeen financieel verantwoordingsformulier van Stad Mechelen 

Op basis hiervan maken we na afloop van het project nieuwe afspraken over eigenaarschap, onderhoud en beheer van je project.