Maak een afspraak

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan een verzoek om internationale bescherming indienen bij de Belgische overheid.

De verzoeker zal verschillende fasen moeten doorlopen, gaande van de aanvraag tot de uiteindelijke beslissing. De Belgische staat onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Om je bij de dienst Migratie in Mechelen aan te bieden, moet je aanvraag tot internationale bescherming door Dienst Vreemdelingenzaken Brussel ontvankelijk zijn verklaard en heb je een Bijlage 26 gekregen.

Je aanvraag om erkend te worden als vluchteling of om het statuut van subsidiaire bescherming te bekomen gebeurt via een asielaanvraag. Deze aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken  Brussel.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een Bijlage 26. Daarna meldt u u aan bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats en breng je de Bijlage 26 mee. Dit kan enkel na afspraak.

  • Bijlage 26, afgeleverd door Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel
  • 1 pasfoto
  • Huurcontract of toestemming van gezinshoofd als je bij iemand anders inwoont.
  • 11 euro (cash of bancontact)

11 euro (Verhuis naar Mechelen - Betalen kan met Bancontact of cash)

Maak een afspraak