Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding (MODEL 36) met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool(MODEL 18). In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

De hervorming van het rijexamen en -opleiding is stapsgewijs in voege getreden in de 16 Vlaamse examencentra. Het terugkommoment voor beginnende bestuurders vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen.

Wat moet je weten over het terugkommoment?

Het terugkommoment is verplicht voor beginnende bestuurders, die in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen én, 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs, in Vlaanderen wonen (ingeschreven zijn).

De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment! Beginnende bestuurders die na 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen én het terugkommoment volgen.

Voor wie niet?

Je moet het terugkommoment niet volgen als je:

 • jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 1 oktober 2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
 • vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvraagt omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 1 oktober 2017;
 • vanaf 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs aanvraagt omdat je een andere of een nieuwe begeleider hebt.

Wanneer?

Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Aan het einde krijg je een attest 'deelname aan het terugkommoment'.

Het eerste terugkommoment kan starten op 1 januari 2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 1 juli 2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari - maart 2019

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

In Mechelen kan dit enkel na afspraak.  De levertijd van je rijbewijs bedraagt gemiddeld 5 werkdagen.

Wat moet ik meebrengen bij de aanvraag?

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs

 • identiteitskaart
 • eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt.
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • het voorlopig rijbewijs
 • kostprijs €25,50

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

 • identiteitskaart
 • eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt.
 • je huidig rijbewijs
 • kostprijs €25,50

Voor een duplicaat van het rijbewijs

 • identiteitskaart
 • eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt.
 • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ...
 • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. Ingeval van diefstal van je rijbewijs word je zonder afspraak verder geholpen. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld.
 • kostprijs €25,50

Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie

 • identiteitskaart
 • eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt.
 • huidig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX.
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs
 • Voor categorie G: getuigschrift T
 • kostprijs €25,50

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs

 • identiteitskaart
 • eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart binnen 6 maanden vervalt.
 • huidig buitenlands rijbewijs
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld.
 • OPGELET: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.
 • kostprijs €25,50

Wat moet ik meebrengen bij het afhalen?

Je kan het rijbewijs afhalen aan het snelloket. Dit kan zonder afspraak.

Als je rijbewijs niet binnen de 3 maanden werd afgehaald, zal het vernietigd worden.

Persoonlijk

 • eigen identiteitskaart,
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en

Met volmacht

 • identiteitskaart of verblijfsvergunning van de volmachtdrager,
 • een ingevuld volmachtformulier,
 • (een kopie voor- en achterkant van) de identiteitskaart van de volmachtgever (= aanvrager),
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en

Een rijbewijs kost €25,50.

Maak een afspraak