Maak een afspraak

De rijopleiding verandert in de loop van 2017  zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's op de weg.  Je vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op de nieuwe website van VSV.

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • omwisseling van model 36 naar model 18 of omgekeerd.
 • voorlopig rijbewijs "12 maanden" mét begeleider.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Sinds 1 oktober 2017 moet in Vlaanderen de begeleider een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór hij begeleider kan worden en op het voorlopig rijbewijs kan worden vermeld.  Deze vorming kan gevolgd worden in een erkende rijschool of bij een erkend instructeur.  De begeleider ontvangt dan een begeleidersattest dat moet voorgelegd worden bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Je voorlopig rijbewijs omwisselen naar een ander model kan maar 1 keer. Om je voorlopig rijbewijs éénmalig om te wisselen van model, moet je theorie nog geldig zijn en niet ouder dan 3 jaar.  Ga je van model 36 (mét begeleider) naar model 18 (om alleen te rijden) zal je eerst 20u rijles moeten volgen in een erkende rijschool.  Ga je van model 18 naar model 36 zal je minstens 1, maximum 2 begeleiders moeten hebben.  Je begeleider moet een vormingsmoment van 3 uur volgen.  Hij/zij krijgt dan een vormingsattest dat je moet voorleggen bij de aanvraag van je voorlopig rijbewijs.

Wat als je voorlopig rijbewijs vervallen is?

Het is niet mogelijk om je voorlopig rijbewijs om te wissel voor een ander model als je huidig voorlopig rijbewijs vervallen is.  Je moet dan 3 jaar wachten vooraleer je een nieuw rijbewijs kan aanvragen.  Je kan wel je praktische examen afleggen als je bijkomend nog 6u rijles volgt in een erkende rijschool en met je rijinstructeur je examen aflegt.  Je moet ook een stage-attest (bijlage 4) kunnen voorleggen.  Dit kan je op het stadhuis afhalen in ruil voor de vervallen voorlopig rijbewijs. Hiervoor moet je wel een afspraak maken.

Sinds 1/02/2019 kan je wel éénmalig een voolopig rijbewijs M12 mét begeleider aanvragen binnen de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs.  Je moet hiervoor minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor je theoretisch examen.  Als dit niet geval is moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen B.  Je begeleider moet een vormingsmoment gevolgd hebben en jijzelf hebt ten minste 6 uur praktijkonderricht gevolgd via een erkende rijschool na het verstrijken van de geldiheid van jouw laatste voorlopig rijbewijs.

 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je  bent ingeschreven in het bevolkingsregister.  Als je begeleider in een andere gemeente woont, hoeft hij/zij niet meer naar zijn/haar gemeente te gaan om het vak dat voor hem/haar bestemd is te laten invullen. 

In Mechelen kan dit enkel na afspraak in het Huis van de Mechelaar.

Meebrengen

 • je identiteitskaart,
 • 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je identiteitskaart binnen het half jaar vervalt (anders wordt de foto van je identiteitskaart automatisch opgeladen),
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36) en vormingsattest van je begeleider
  LET OP! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben. LET OP! Indien je begeleider in een andere gemeente woont, dient het aanvraagfomulier eerst in de gemeente van de begeleider gevalideerd te worden.
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20u rijles alleen te oefenen (model 18) of voor model 12 kiest.
 • eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D

Wat moet je meebrengen bij het afhalen van je voorlopig rijbewijs?

Je kan het (duplicaat) voorlopig rijbewijs na 5 werkdagen afhalen aan het snelloket. Je moet geen afspraak maken.

Persoonlijk:

 • eigen identiteitskaart,
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en
 • ontvangstbewijs dat je bij de aanvraag gekregen hebt

Met volmacht:

 • identiteitskaart of verblijfsvergunning van de volmachtdrager,
 • een ingevuld volmachtformulier,
 • (een kopie van) de identiteitskaart van de volmachtgever (= aanvrager),
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en
 • ontvangstbewijs dat de volmachtgever bij de aanvraag gekregen heeft

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost €25,50.

Een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost ook €25,50.

Je kan zowel cash als met maestro betalen in het Huis van de Mechelaar.

Regelgeving

Maak een afspraak