Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.  Vooraleer je praktisch examen kan afleggen, moet je eerst minstens 5 maanden oefenen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • omwisseling van model 36 naar model 18 of omgekeerd.
 • voorlopig rijbewijs "12 maanden" mét begeleider.

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Je begeleider moet ook een vormingsmoment volgen.  Meer info vind je hier.
 • Behalve voor dezelfde kandidaat mag de begeleider niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs gedurende het jaar dat voorafgaat aan de afleverdatum van het voorlopig rijbewijs.
 • Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de wettige partner.
  • De persoon is al begeleider geweest voor een derde persoon en wil begeleider zijn voor één van zijn kinderen: er is geen wachttijd. De begeleider kan onmiddellijk één van zijn kinderen begeleiden.
  • De persoon is al begeleider geweest voor één van zijn kinderen en wil begeleider zijn voor een derde persoon: er is een wachttijd. De begeleider moet 1 jaar wachten vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op het voorlopig rijbewijs van één van zijn kinderen.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
  • Je voorlopig rijbewijs omwisselen naar een ander model kan maar 1 keer. Om je voorlopig rijbewijs éénmalig om te wisselen van model, moet je theorie nog geldig zijn en niet ouder dan 3 jaar. Ga je van model 36 (mét begeleider) naar model 18 (om alleen te rijden) zal je eerst 20u rijles moeten volgen in een erkende rijschool. Ga je van model 18 naar model 36 zal je minstens 1, maximum 2 begeleiders moeten hebben.

Wat als je voorlopig rijbewijs vervallen is?

Het is niet mogelijk om je voorlopig rijbewijs om te wissel voor een ander model als je huidig voorlopig rijbewijs vervallen is. Je moet dan 3 jaar wachten vooraleer je een nieuw rijbewijs kan aanvragen. Je kan wel je praktische examen afleggen als je bijkomend nog 6u rijles volgt in een erkende rijschool en met je rijinstructeur je examen aflegt. Je moet ook een stage-attest (bijlage 4) kunnen voorleggen. Dit kan je op het stadhuis afhalen in ruil voor de vervallen voorlopig rijbewijs. Hiervoor moet je wel een afspraak maken.

Sinds 1.2.2019 kan je wel éénmalig een voolopig rijbewijs M12 mét begeleider aanvragen binnen de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs. Je moet hiervoor minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor je theoretisch examen. Als dit niet geval is moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen B. Je begeleider moet een vormingsmoment gevolgd hebben en jijzelf hebt ten minste 6 uur praktijkonderricht gevolgd via een erkende rijschool na het verstrijken van de geldiheid van jouw laatste voorlopig rijbewijs.

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je  bent ingeschreven in het bevolkingsregister.   In Mechelen kan dit enkel na afspraak.  Boek je je afspraak online, kies dan voor activiteit "aanvraag rijbewijs".

 Je kan je voorlopig rijbewijs hier online aanvragen. Ook begeleiders kunnen zich vooraf registreren via deze weg.

Als je begeleider in een andere gemeente woont, hoeft hij/zij niet meer naar zijn/haar gemeente te gaan om het vak dat voor hem/haar bestemd is te laten invullen.

De levertijd van je rijbewijs bedraagt gemiddeld 5 werkdagen.

 • je identiteitskaart,
 • 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je identiteitskaart binnen het half jaar vervalt (anders wordt de foto van je identiteitskaart automatisch opgeladen),
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36)
  LET OP! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20u rijles alleen te oefenen (model 18) of voor model 12 kiest.
 • eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D

Wat moet je meebrengen bij het afhalen van je voorlopig rijbewijs?

Je kan het (duplicaat) voorlopig rijbewijs afhalen aan het snelloket. 

Persoonlijk:

 • eigen identiteitskaart,
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en
 • ontvangstbewijs dat je bij de aanvraag gekregen hebt
 • bij online aanvraag: origineel attest rijschool en examencentrum

Met volmacht:

 • identiteitskaart of verblijfsvergunning van de volmachtdrager,
 • een ingevuld volmachtformulier,
 • (een kopie van) de identiteitskaart van de volmachtgever (= aanvrager),
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) en
 • ontvangstbewijs dat de volmachtgever bij de aanvraag gekregen heeft
 • het model 18 kan moet je persoonlijk afhalen als je dit online aanvroeg

Als je rijbewijs niet binnen de 3 maanden werd afgehaald, zal het vernietigd worden.

Een voorlopig rijbewijs kost € 25,50.

Een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost ook € 25,50.

Maak een afspraak