Maak een afspraak

Elke Belg geboren in het buitenland kan zijn/haar geboorteakte laten overschrijven in de databank akten burgerlijke stand. 

Welke dienst burgerlijke stand is bevoegd? 

  • huidige woonplaats
  • de gemeente waar je laatst in België was ingeschreven
  • de gemeente waar één van jou bloedverwanten tot en met de tweede graad woont (indien je nooit in België hebt gewoond)
  • Stad Brussel (indien je nooit in België hebt gewoond)

 

De overschrijving van een buitenlandse geboorteakte is niet verplicht en kan enkel gebeuren op verzoek van de betrokkene.

 

Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand in het Huis van de Mechelaar. Je legt een volledig afschrift voor van de buitenlandse geboorteakte voorzien van de nodige legalisaties en vertaald naar het Nederlands. 

De dienst burgerlijke stand zal de akte controleren. Als de akte wordt goedgekeurd, wordt ze overgeschreven in de databank van de akten van de burgerlijke stand. Indien de buitenlandse geboorteakte onvoldoende gegevens bevat, kunnen extra stukken opgevraagd worden. 

De overgeschreven akte wordt naar je thuisadres opgestuurd. 

  • Identiteitskaart
  • Een volledig afschrift van de geboorteakte voorzien van de nodige legalisaties;
  • Een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler. 
  • Er kunnen nog extra stukken opgevraagd worden indien gegevens ontbreken op de buitenlandse geboorteakte (bv. geboorteakten ouders,...)

Het overschrijven van een buitenlandse geboorteakte van een Belg geboren in het buitenland is gratis.

Maak een afspraak