Wil je een plaats op onze jaarlijkse zomerkermis of op één of meerdere wijkkermissen? Vraag dan je plaats aan via ons webformulier.

Let op: de standplaatsen worden slecht 1 keer per jaar toegekend.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de zomerkermis, moet je je aanvraag indienen via webformulier.

 • Het webformulier zal online beschikbaar zijn vanaf half december tot en met eind februari van het jaar waarvoor je een standplaats aanvraagt. De toekenning van de plaatsen voor de zomerkermis gebeurt slechts 1 keer per jaar.

Om in aanmerking te komen voor een standplaats op de wijkkermis, moet je je aanvraag indienen via webformulier.

 • Het webformulier zal online beschikbaar zijn vanaf half december tot en met 31 januari van het jaar waarvoor je een standplaats aanvraagt. De toekenning van de plaatsen voor de zomerkermis gebeurt slechts 1 keer per jaar.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:  

 • kopie ID-kaart  
 • machtiging kermisactiviteiten als werkgever  
 • machtiging kermisactiviteiten als aangesteld verantwoordelijke  
 • machtiging ambulante activiteiten als werkgever (enkel voor voedingskramen) 
 • de machtiging ambulante activiteiten als aangestelde(n)(enkel voor voedingskramen) 
 • bankrekeningnummer bij een in België gevestigde bank of de post 
 • een eigendomstitel van de attractie(s) 
 • bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
 • bewijs verzekering tegen brand 
 • geldig keuringsverslag van een erkend organisme aangaande de elektrische installatie van de attractie, met verplichte vermelding KVA (enkel bij elektriciteitsgebruik) 
 • geldig keuringverslag van een erkend organisme aangaande de gasinstallatie (enkel bij gasgebruik) 
 • keuringsbewijs brandblusapparaten 
 • bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (enkel voor voedingskramen)
 • recente foto van de attractie 
 • Attest van een erkend organisme, dat bevestigt dat de attractie voldoet aan de gewichtsbeperkingen: asbelasting max. 15 ton en globale belasting max. 1,9 ton/m² 

Het aanvragen van een standplaats is gratis, standgeld is afhankelijk van je attractie.