Maak een afspraak

  

De aangifte van een doodgeboren kind (sterrenkind) is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Er kan een familienaam gekozen worden.

Van een doodgeboorte na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen kan eveneens een akte worden opgemaakt, maar het is niet verplicht. Er kan een voornaam toegekend worden maar geen familienaam.

 

 

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

 

  • Overlijdensattest
  • Medisch attest zwangerschapsduur
  • Verklaring naamkeuze

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.

Maak een afspraak