Als je kindje na een zwangerschap van minstens 140 dagen kort voor of tijdens de geboorte overleden is, dan kan je een akte levenloos kind laten opmaken. 

Na een zwangerschapsduur van 180 dagen is dit verplicht. 

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Er kan een familienaam en voornaam gekozen worden.

Van een doodgeboorte na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen kan eveneens een akte worden opgemaakt, maar het is niet verplicht. Er kan een voornaam toegekend worden maar geen familienaam.

Als het kindje geen 140 dagen werd gedragen dan kan er geen wettelijke aangifte gebeuren. 

 

 

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

  • Model IIID
  • Medisch attest zwangerschapsduur
  • Verklaring naamkeuze
  • Als de ouders niet gehuwd zijn en het kind werd niet door de vader/meemoeder voor de geboorte erkend: verzoek van de vader/meemoeder om vermeld te worden in de akte met toestemming van de moeder

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.