Online aanvragen

Wanneer je beschikt over een eigen verhuurvoertuig met bestuurder en je wenst deze in te zetten als taxivoertuig dien je hiervoor een aanvraag in. 

Je beschikt over een geldige exploitatievergunning voor het verhuur van een voertuig met bestuurder.

Je dient de aanvraag in via het webformulier.

Je aanvraag wordt pas behandeld indien deze volledig is. Zijn niet alle gegevens ingevuld of ontbreken er documenten dan krijg je een bericht dat je aanvraag niet behandeld wordt. Een onvolledige aanvraag wordt verwijderd en zal je opnieuw moeten indienen. 

Vooraleer de gevraagde taxivergunning(en) worden afgeleverd zal er een controle gebeuren van de wagen(s). Deze controle gebeurt bij het afhalen van je vergunning. De dienst economie nodigt je hiervoor uit. De controle gaat door aan het Huis van de Mechelaar in de Zakstraat aan de laad- en loszone.  

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten: 

  • Kopie van het inschrijvingsbewijs
  • Kopie van het keuringsattest
  • Kopie van de verzekering van de wagen  

 

De aanvraag is gratis. 

Online aanvragen