Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. 

Je kan wettelijk samenwonen met je partner maar ook met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of kinderen of met iemand anders.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • minstens 18 jaar bent
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Je legt de verklaring van wettelijk samenwonen af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Mechelen maak je hiervoor een afspraak in het Huis van de Mechelaar. 

Julle kunnen de verklaring samen aan het loket afleggen of vooraf het modelformulier 'verklaring wettelijk samenwonen' invullen en ondertekenen. Als je het modelformulier gebruikt, is het voldoende dat één van jullie aanwezig is op de afspraak met een volmacht en een volledige kopie van de identiteitskaart van de andere. 

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • vermelding van de wens van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden.  Dit is gratis. Jullie kunnen de wettelijke samenwoning samen beëindigen aan het loket of vooraf het modelformulier 'beëindiging wettelijk samenwonen' invullen en ondertekenen. Als je het modelformulier gebruikt, is het voldoende dat één van jullie aanwezig is op de afspraak met een volmacht en een volledige kopie van de identiteitskaart van de andere. 
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt bij de dienst burgerlijke stand.  Als een van de samenwonenden niet akkoord is met de beëindiging van de wettelijke samenwoning, kan dit eenzijdig gebeuren via een gerechtsdeurwaarder.  Dit kost €210
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

 • de identiteitskaarten, verblijfskaarten of paspoorten/Europese identiteitskaarten van beide betrokkenen
 • Als slechts één van de betrokkene aanwezig kan zijn op de afspraak: modelformulier (ingevuld en ondertekend door beide betrokkenen) en een volmacht inclusief volledige kopie van de identiteitskaart van de afwezige partner. 

Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle documenten tenzij de ongehuwde staat nog niet geregistreerd staat in het rijksregister. 

Ben je niet ingeschreven in Belgïe dan moet je zelf volgende documenten meebrengen:

 • een attest van ongehuwde staat (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertalen)
 • een echtscheidingsvonnis en buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • Europese echtscheiding: echtscheidingsvonnis,certificaat 39 en buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar ben (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen is gratis.

Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder en kost €210. Deze kosten worden betaald door diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten.

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek