Maak een afspraak

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. 

Je kan wettelijk samenwonen met je partner maar ook met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of kinderen of met iemand anders.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • minstens 18 jaar bent
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Je legt de verklaring van wettelijk samenwonen af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Mechelen maak je hiervoor een afspraak in het Huis van de Mechelaar. Beide partners moeten aanwezig zijn. 

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden.  Dit is gratis. Jullie kunnen de wettelijke samenwoning samen beëindigen aan het loket of jullie laten vertegenwoordigen door een derde via een bijzondere, authentieke notariële volmacht.  
 • eenzijdig door één van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgelegd wordt bij de dienst burgerlijke stand. De beeïndiging wordt betekend aan de andere partner door een gerechtsdeurwaarder. Een eenzijdige beeïndiging kost €210.
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van één van de partners

 

 • de identiteitskaarten, verblijfskaarten of paspoorten/Europese identiteitskaarten van beide partners

Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle documenten tenzij je burgerlijke staat nog niet geregistreerd staat in het rijksregister. 

Ben je niet ingeschreven in Belgïe dan moet je zelf volgende documenten meebrengen:

 • een attest van ongehuwde staat (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler). Opgelet: dit attest is enkel geldig als je nooit gehuwd bent geweest
 • Ben je echtgescheiden? De documenten die je moet voorleggen, zijn afhankelijk van het land waar de echtscheiding uitgesproken werd. Meer info,over de bewijsstukken die je moet voorleggen, vind je op https://www.mechelen.be/prod-echtscheiding-in-het-buitenland-registratie
 • Ben je weduwe/weduwnaar? De overlijdensakte van je echtgenoot/echtgenote (gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands)
 • Na onderzoek kunnen bijkomende stukken opgevraagd worden

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen is gratis.

Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder en kost €210. Deze kosten worden betaald door diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten.

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak