1. Anne Delvoye: Plaatsing extra fietsbeugels - schriftelijk antwoord college
 2. Freya Perdaens: Wat met dode katten? - schriftelijk antwoord college
 3. Freya Perdaens: Speeltuigen voor kinderen met een beperking - schriftelijk antwoord college
 4. Freya Perdaens: Fietsdiefstallen op evenementen - schriftelijk antwoord college
 5. Caroline Gennez: Snelheidsmetingen grondgebied Mechelen - schriftelijk antwoord college
 6. Caroline Gennez: Asbest op scholen - schriftelijk antwoord college
 7. Farid Bennasser: Waterverbruik - schriftelijk antwoord college
 8. Caroline Gennez: Luchtkwaliteit schoolomgevingen - schriftelijke antwoord college
 9. Caroline Gennez: Snelheidsmetingen Mechelen - schriftelijk antwoord college
 10. Caroline Gennez: Divers woningaanbod SVK - schriftelijk antwoord college
 11. Anne Delvoye: Reclame en infozuilen Decaux - schriftelijk antwoord college
 12. Martine De Raedemaeker: Extra toelichting Zonneklaar - schriftelijk antwoord college
 13. Freya Perdaens: Fietsdiefstallen sinds fietszenders - schriftelijk antwoord college
 14. Anne Delvoye: Kieslocaties - schrtiftelijke antwoord college.
 15. Anne Delvoye: Opvolgvraag fietsbeugels en infozuil - schriftelijk antwoord college (fietsbeugels) - schriftelijk antwoord college (infozuil)
 16. Hans Keldermans - Verkeersovertredingen fietsers - schriftelijk antwoord college
 17. Caroline Gennez: Lawaaihinder vernieuwde wegen - schriftelijk antwoord college
 18. Indrani Muyldermans - Ouderenzorg in Mechelen - schriftelijk antwoord college
 19. Indrani Muyldermans - Fietsproject - schriftelijk antwoord college
 20. Indrani Muyldermans - Gebruik UIT-pas - schriftelijk antwoord college
 21. Indrani Muyldermans - Fietsotheek - schriftelijk antwoord college - bijlage
 22. Indrani Muyldermans - Compensatie gekapte bomen - schriftelijk antwoord college - bijlage I, II, III en IV
 23. Indrani Muyldermans - Zonnepanelen op stadspatrimonium - schriftelijk antwoord college
 24. Kerstin Hopf - Paaltjes Leestsesteenweg - schriftelijk antwoord college
 25. Indrani Muyldermans - Gemeentestraat - schriftelijk antwoord college
 26. Freya Perdaens - SDNA-kits - schriftelijk antwoord college - bijlage
 27. Anne Delvoye - Zwaar verkeer Battelbrug - schriftelijk antwoord college
 28. Freya Perdaens - Stand van zaken veiligheidsinitiatieven - Vraag geschrapt (geen bevoegdheid gemeenteraad)
 29. Freya Perdaens - Snelheidscontroles - schriftelijk antwoord college
 30. Freya Perdaens - Hondenweide Caputsteen - schriftelijk antwoord college
 31. Rita Van den Bossche - Bezetting zalen Cultuurcentrum - schriftelijk antwoord college
 32. Rita Van den Bossche - online bestellen Mechelenbons - schriftelijk antwoord college
 33. Anne Delvoye - Ooievaarsnestpaal Battel - schriftelijk antwoord college
  35bis. Anne Delvoye - vervolgvraag Ooievaarsnestpaal Battel - schriftelijk antwoord college
  35ter. Anne Delvoye - vervolgvraag Ooievaarsnestpaal Battel - schriftelijk antwoord college.
 34. Anne Delvoye enJan Verbergt - Battelbrug file - schriftelijk antwoord college
 35. Hamid Riffi - Parkeerplaatsen voor personen met een beperking Keizerstraat - schriftelijk antwoord college
 36. Martine De Raedemaeker - Parkeerplaatsen Voochtstraat - schriftelijk antwoord college
 37. Rita Van den Bossche - vuilbakkenplan - schriftelijk antwoord college
 38. Anne Delvoye - sluipverkeer Bleukensstraat - schriftelijk antwoord college
 39. Anne Delvoye - budget wijkhuis Battel - schriftelijk antwoord college.
 40. Niet ter inzage.