1. A. Delvoye: Natuur en Bos op Mechels grondgebied - schriftelijk antwoord college.
 2. F. Perdaens: Verlichting jaagpaden - schriftelijk antwoord college
 3. T. Van den Brande: Pluktuinen - schriftelijk antwoord college
 4. T. Van den Brande: Lidmaatschap iedereen verdient vakantie - schriftelijk antwoord college.
 5. T. Van den Brande: Speedpedelecs Zennegatvaart - schriftelijk antwoord college.
 6. F. Perdaens: Vuurwerk tijdens Oudejaarsnacht - schriftelijk antwoord college
 7. F. Perdaens: Vuurwerk tijdens Mechelen in Vuur en Vlam - schriftelijk antwoord college
 8. T. Verbeurgt: Toegankelijkheid bushaltes Mechelen - schriftelijk antwoord college
 9. T. Verbeurgt: Taksen schooltoezicht - schriftelijk antwoord college
 10. T. Verbeurgt: Veilige oversteek Leuvensesteenweg Lidl - schriftelijk antwoord college
 11. D. Tuypens: Huurprijzen sociale woningen - schriftelijk antwoord college
 12. M. Hendrickx: Sportpark naast Vrijbroekpark - schriftelijk antwoord college
 13. M. Hendrickx: Verkoop gebouw Befferstraat - schriftelijk antwoord college
 14. T. Verbeurgt: Verkoop Oh - schriftelijk antwoord college
 15. D. Tuypens: Brigitte Herremans en Kazerne Dossin - schriftelijk antwoord college
 16. A. Delvoye: Huisvuilzakken met gebruiksvriendelijk sluitsysteem - schriftelijk antwoord college
 17. T. Verbeurgt: Wachtlijst sociale woning - schriftelijk antwoord college.
 18. T. Verbeurgt: Project Kannunnik De Deckerstraat - schriftelijk antwoord college.
 19. A. Delvoye: Planning reiniging riolering - schriftelijk antwoord college.
 20. T. Verbeurgt: Uitbatingsvergunning studentenwoningen - schriftelijk antwoord college.
 21. T. Verbeurgt: Stavaza praktijktesten huurmarkt - schriftelijk antwoord college.
 22. F. Creyelman: Tewerkstelling art. 60-ers - schriftelijk antwoord college.
 23. T. Verbeurgt: Kinder- en Tienerwerking J@m centrum Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 24. T. Verbeurgt: Aanleg Finse Piste - schriftelijk antwoord college.
 25. T. Verbeurgt: Omvattend en becijferd mobiliteitsplan - schriftelijk antwoord college.
 26. M. Hendrickx: Verkeersbord - schriftelijk antwoord college.
 27. F. Perdaens: Klachten ombudsdienst - schriftelijk antwoord college.
 28. F. Perdaens: Gebruik van glasparels in wegmarkeringen - schirftelijk antwoord college.
 29. F. Perdaens: Vuilbakkenplan - schriftelijk antwoord college.
 30. F. Perdaens: Voormalig weeshuis Lange Schipstraat - schriftelijk antwoord college.
 31. F. Perdaens: Klokken in de wind - schriftelijk antwoord college.
 32. F. Perdaens: Vlaggen op de toren - schriftelijk antwoord college.
 33. T. Verbeurgt: Werfverkeer autoluwebinnenstad - schriftelijk antwoord college.
 34. T. Verbeurgt: Deelfietsen - schriftelijk antwoord college.
 35. M. Hendrickx: Beiaard Sint-Romboutstoren - schriftelijk antwoord college.
 36. M. Hendrickx: Rattenplaag in Muizen - schriftelijk antwoord college.
 37. M. Hendrickx: Post Corona - actieplan- schriftelijk antwoord college.
 38. M. Hendrickx: Post Corona - actieplan onderwijs - schriftelijk antwoord college.
 39. M. Hendrickx: Post Corona - actieplan-bis - schriftelijk antwoord college.
 40. M. Hendrickx: Post Corona - OCMW - schriftelijk antwoord college.
 41. A. Delvoye: Sensibilisering toepassen wegcode art 42.2.2. - schriftelijk antwoord college.
 42. M. Hendrickx + J. Verbergt: Rattenplaag in Hombeek - schriftelijk antwoord college.
 43. M. Hendrickx: Weghalen vuilbakjes in de binnenstad - schriftelijk antwoord college.
 44. T. Verbeurgt: Impact corona Sociaal Huis - schriftelijk antwoord college.
 45. M. Hendrickx: Toestand Dijlepad - schriftelijk antwoord college.
 46. R. Rabau + B. Delanoeije: Urban camping - schriftelijk antwoord college.
 47. F. Creyelman: Subsidies aan verenigingen - schriftelijk antwoord college - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3
 48. R. Rabau: Voorstellen om verkeersveiligheid dorpskern Muizen te verbeteren - bijlage 1 - bijlage 2 - schriftelijk antwoord college.
 49. R. Rabau: Rookvrije perrons van de NMBS in Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 50. T. Verbeurgt: Livestream raadscommissie - schriftelijk antwoord college.
 51. T. Verbeurgt: Aantal vragen bij het Sociaal Huis - schriftelijk antwoord college.
 52. T. Verbeurgt: Vragen verkeerssituatie Kauwendaal - schriftelijk antwoord college.
 53. T. Van den Brande: Onnodig draaiende motoren - schriftelijk antwoord college.
 54. T. Verbeurgt: Chinese wolhandkrab in Mechelse wateren - schriftelijk antwoord college.
 55. M. Hendrickx: Belasting op bedrijfsruimten - schriftelijk antwoord college.
 56. M. Hendrickx: Extra zwemwater - schriftelijk antwoord college.
 57. M. Hendrickx: Woonwagenparken - schriftelijk antwoord college.
 58. R. Rabau: Dierentherapie voor personen met dementie - schriftelijk antwoord college.
 59. A. Delvoye: Speelplein Battel - schriftelijk antwoord college.
 60. T. Verbeurgt: Dekolonisatietraject Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 61. D. Tuypens: Eeuwigdurende onderhoudsplicht - schriftelijk antwoord college.
 62. M. Hendrickx: Aanpak 2de golf COVID-pandemie - schriftelijk antwoord college.
 63. M. Hendrickx: Buurtparking Gympolis - Mechelsbroekstraat - schriftelijk antwoord college.
 64. M. Hendrickx: Parkeerproblematiek Mechelsbroekstraat - schriftelijk antwoord college.
 65. M. Hendrickx: Corona-Impact stadspersoneel - schriftelijk antwoord college.
 66. M. Hendrickx: Corona-besmettingen - opsplitsMaing grondgebied Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 67. M. Hendrickx: Marterplaag in de binnenstad - schriftelijk antwoord college.
 68. M. Hendrickx: Problematiek extra zwemwater (bis) - schriftelijk antwoord college.
 69. A. Delvoye: QR–codes in het straatbeeld van de stad Mechelen - schriftelijke antwoord college.
 70. A. Delvoye: Inhaalverbod fietszone - schriftelijk antwoord college.
 71. A. Delvoye: GRUP Regionaal stedelijk gebied Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 72. M. Hendrickx: Kwetsbare Mechelaars-toestroom naar OCMW's - schriftelijk antwoord college.
 73. R. Rabau: Mondmaskers - schriftelijk antwoord college.
 74. F. El Morabet: Hello Belgium Railpass - schriftelijk antwoord college.
 75. S. Deleus: Cijfers bomenkap - schriftelijk antwoord college.
 76. M. Hendrickx: Mechelen Feest-Zanzibar - schriftelijk antwoord college.
 77. M. Hendrickx: Problematiek extra zwemwater - schriftelijk antwoord college.
 78. M. Hendrickx: Rik Wouterstuin - bijlage - schriftelijk antwoord college.
 79. M. Hendrickx: Parkeerplaatsen mensen met een handicap - schriftelijk antwoord college.
 80. H. Riffi: Geluidsschermen E19 - schriftelijk antwoord college - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3 - bijlage 4.
 81. H. Riffi: Toegankelijkheid drempelhulp - schriftelijk antwoord college.
 82. H. Riffi: Toegankelijkheid openbare toiletten - schriftelijk antwoord college.
 83. H. Riffi: Toegankelijkheid obstakels - schriftelijk antwoord college.
 84. H. Riffi: Toegankelijkheid kasseien - schriftelijk antwoord college.
 85. H. Riffi: Vuilnisbakken Leuvensevaart - schriftelijk antwoord college.
 86. H. Riffi: Sluiting café De Zwaan - schriftelijk antwoord college.
 87. K. Hopf: Elektrische Steps - schriftelijk antwoord college.
 88. Z. Hadnan: Werken Koningin Astridlaan - schriftelijk antwoord college.
 89. A. Delvoye: Cijfers zelfdoding - schriftelijk antwoord college.
 90. M. Hendrickx: Trage wegen - stavaza juridische procedures - schriftelijk antwoord college.
 91. M. Hendrickx: Protest van uitbaters nachtwinkels ... quid? - schriftelijk antwoord college.
 92. K. Hopf: Steun lokale handel - schriftelijk antwoord college.
 93. M. Hendrickx: Masterplan Nekkerspoel (station) - schriftelijk antwoord college.
 94. H. Riffi: Bornstraatje - schriftelijk antwoord college.
 95. H. Riffi: Scheiding afvalwater en regenwater - schriftelijk antwoord college.
 96. M. Hendrickx: Blinden en slechtzienden - schriftelijk antwoord college.
 97. M. Hendrickx: Toestand Liersesteenweg - schriftelijk antwoord college.
 98. T. Verbeurgt: Stageplaatsen binnen de stadsdiensten - schriftelijk antwoord college.
 99. T. Verbeurgt: Versterken van biodiversiteit - vogels - schriftelijk antwoord college.
 100. T. Verbeurgt: Finse looppiste - schriftelijk antwoord college.
 101. M. Hendrickx: Inventaris verkeersborden op grondgebied stad - schriftelijk antwoord college.
 102. T. Verbeurgt: Terrein Gasthuisveldstraat - schriftelijk antwoord college.
 103. F. Perdaens: Technische bemerkingen bij jaarrekening OCMW - schriftelijk antwoord college.
 104. F. Perdaens: Mechelenbons - schriftelijk antwoord college - bijlage.
 105. F. Perdaens: Samelevingsdienst Mechelen - schriftelijk antwoord college.
 106. T. Verbeurgt: Paraplu-actie - schriftelijk antwoord college.
 107. T. Verbeurgt: Tandartsen - schriftelijk antwoord college.
 108. M. Hendrickx: Opsporingen kunstenaars - Covidteam - schriftelijk antwoord college.
 109. M. Hendrickx: Sportpark Uilenmolenweg - schriftelijk antwoord college.
 110. R. Rabau: Ecologische tuinen - schriftelijk antwoord college.
 111. R. Rabau: illegale textielcontainers - schriftelijk antwoord college.
 112. M. Hendrickx: Covid gevolgen personeel en stadskas - schriftelijk antwoord college.
 113. -
 114. H. Riffi: Bomenkap projecten - schriftelijk antwoord college.
 115. D. Tuypens: Sociaal beheersrecht - schriftelijk antwoord college. 
 116. D. Tuypens: Domiciliefraude - schriftelijk antwoord college.
 117. D. Tuypens: Mechelenbons voor kwesbare Mechelaars - schriftelijk antwoord college.
 118. D. Tuypens: Willemen en de eeuwigdurende onderhoudsplicht - schriftelijk antwoord college.
 119. H. Riffi - Gasboetes - schriftelijk antwoord college - bijlage.