1. F. Creyelman - Speeluren beiaard - schriftelijk antwoord college.
 2. H. Riffi - vzw Mest - schriftelijk antwoord college.
 3. H. Riffi - Parkeermogelijkheden bewoners stationswijk - schriftelijk antwoord college.
 4. F. Creyelman - Tijdelijke werkervaring - schriftelijk antwoord college
 5. F. Creyelman - Zwerfkattenbeleid - schriftelijk antwoord college.
 6. F. Creyelman - EU richtlijn properder water - schriftelijk antwoord college - bijlage.
 7. M. Hendrickx - Luifel cultuursite - schriftelijk antwoord college.
 8. F. Creyelman - Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed - schriftelijk antwoord college.
 9. F. Creyelman - Betaling vrijwwilligers Covid - schriftelijk antwoord college.
 10. F. Creyelman - Sluikstorten en zwerfvuil - blijvende problematiek - schriftelijk antwoord college.
 11.  K. Den Roover - Afbraak station - bewaren refliëftegels en bijhoren - schriftelijk antwoord college - bijlage
 12. T. Verbeurgt - Beheer grond stad en OCMW door Natuurpunt - schriftelijk antwoord college - bijlage
 13. T. Verbeurgt - Gevelbanken en picknicktafels - schriftelijk antwoord college.
 14. M. Hendrickx - J. Verbergt - Camping op de vesten - schriftelijk antwoord college.
 15. M. Hendrickx - Regionaal cultuurbeleid - schriftelijk antwoord college.
 16. M. Hendrickx - Beeldentuin - schriftelijk antwoord college.
 17. M. Hendrickx - Podiumzaal - schriftelijk antwoord college.
 18. C. François - Verwaarloosde en slechte wegen - schriftelijk antwoord college.
 19. T. Verbeurgt - Impact en indexering lonen personeel - schriftelijk antwoord college.
 20. T. Verbeurgt - Gronden in bezit stad en OCMW Mechelen - schriftelijk antwoord college - bijlage.
 21. M. Hendrickx - Regenwater - schriftelijk antwoord college.
 22. K. Hopf - Leegstand winkelpanden - schriftelijk antwoord college.
 23. K. Hopf - Aantal hotelovernachtingen - schriftelijk antwoord college.
 24. M. Hendrickx - Mantelzorgtoelage - schriftelijk antwoord college.
 25. T. Verbeurgt - Parkeerprobleem Kerkenbos bis - schriftelijk antwoord college.
 26. F. Creyelman - Stijgende kosten energieprijzen - schriftelijk antwoord college.
 27. M. Hendrickx - Promo campagne Vesten - schriftelijk antwoord college.
 28.  F. Creyelman - Staat van Mechelse kerken - schriftelijk antwoord college
 29. M. Hendrickx - Kostprijs promo-campagne Vesten (2) - schriftelijk antwoord college.
 30. C. François - Verkeerssituatie Walem voor fietsers - schriftelijk antwoord college. 
 31. M. Hendrickx - Lossen en laden vrachtwagens in centrum en schoolzones - bijlage - schriftelijk antwoord college.
 32. M. Hendrickx - Impact indexering en oplopende energiekosten - schriftelijk antwoord college. 
 33. M. Hendrickx - Vertraging tangent - schriftelijk antwoord college.
 34. M. Hendrickx - Stadiondossier Racing Mechelen - Update vraagschriftelijk antwoord college.
 35. T. Van den Brande - Aanbod studentenkamers en discriminatie op de studentenhuurmarkt - schriftelijk antwoord college.
 36. - M. Hendrickx - Mantelzorgtoelage - schriftelijk antwoord college.
 37. M. Hendrickx - Bestemming gronden - schriftelijk antwoord college.
 38. T. Verbeurgt - Gebruik ruimtes stadhuis - schriftelijk antwoord college.
 39. T. Verbeurgt - Standbeelden in depot - schriftelijk antwoord college.
 40. T. Verbeurgt - Standplaatsen taxi's - schriftelijk antwoord college.
 41. T. Verbeurgt - Deelmobiliteit van en naar ziekenhuis - schriftelijk antwoord college.
 42. T. Verbeurgt -Vuilnisbakken aan standplaatsen van taxi's - schriftelijk antwoord college
 43. F. Perdaens - Budgetten opvang Oekraïense gezinnen - schriftelijk antwoord college
 44. M. Hendrickx - Verkeerssituatie vaccinatiecentrum - schriftelijk antwoord college
 45. M. Hendrickx - Verdaging opening tangent - schriftelijk antwoord college
 46. T. Verbeurgt - Huurinkomsten Nekkerhal - schriftelijk antwoord college
 47. T. Verbeurgt - Vrijwilligersvergoedingen - schriftelijk antwoord college - antwoord deel 2
 48. T Verbeurgt - Toegankelijkheid publieke toiletten - schriftelijk antwoord college     
 49. T. Verbeurgt - Organisatie openingsevents - schriftelijk antwoord college
 50. T. Verbeurgt - Verhoogde stenen Grote Markt - schriftelijk antwoord college
 51. T. Verbeurgt - Sluikstorten rond glascontainers - schriftelijk antwoord college
 52. T. Verbeurgt - Consultancy-opdrachten - schriftelijk antwoord college - bijlage
 53. M. Hendrickx - Tangent - schriftelijk antwoord college
 54.  M. Hendrickx - Waterbekken in Spreeuwenhoek - schriftelijk antwoord college  
 55.  K. Den Roover - Opvolging herstellingswerken Papenhof - schriftelijk antwoord college
 56.  T. Van den Brande - Mechelen cijfers AED-toestellen bij sportclubs - schriftelijk antwoord college

57. M. Hendrickx - GAS-boetes - schriftelijk antwoord college - bijlage 1 - bijlage 2

58. T. Verbeurgt - SVK - woningen - schriftelijk antwoord college

59. T. Verbeurgt - Bescheiden woningen en sociale koopwoningen - schriftelijk antwoord college

60. T. Verbeurgt - Aannemers en onderaannemers op Mechels grondgebied - schriftelijk antwoord college

61. T. Verbeurgt - Interventies van ambulances op Mechels grondgebied - schriftelijk antwoord college

62. T. Verbeurgt - Beschikbare panden Mest - schriftelijk antwoord college - bijlage

63. T. Verbeurgt - Combitaks - schriftelijk antwoord college

64. T. Verbeurgt - Waterschade depot Rato - schriftelijk antwoord college

65. T. Verbeurgt - Publieke voorzieningen Ragheno - schriftelijk antwoord college

66. M. Hendrickx - Potentieel bouwproject Battel - schriftelijk antwoord college

67. M. Hendrickx - Autoluwe zondag communicatie - schriftelijk antwoord college

68. K. Den Roover - Weerstations Paardenkerkhofstraat - schriftelijk antwoord college

69. T. Verbeurgt - Kabinetsmedewerkers - schriftelijk antwoord college

70-84. T. Verbeurgt - Vervolgvragen vrijwilligersvergoedingen - schriftelijk antwoord college

85. M. Hendrickx - Werken Rode Kruisplein - schriftelijk antwoord college 

86. M. Hendrickx - Bewonersbrieven - webstek stad - schriftelijk antwoord college

87. Z. Hadnan - Containers sporting Mechelen - schriftelijk antwoord college

88. Z. Hadnan - Bomen sporting Mechelen - schriftelijk antwoord college

89. M. Hendrickx - Opvolging waterbekken Spreeuwenhoek - schriftelijk antwoord college

90. M. Hendrickx - Kruispunt fietsostrade ook autovrij - schriftelijk antwoord college

92. T. Verbeurgt - Energiemaatregelen stadsadministratie - schriftelijk antwoord college

93. T. Verbeurgt - Parking Keerdok - schriftelijk antwoord college

94. T. Verbeurgt - Stand van zaken inplantingsplaats KWZI - schriftelijk antwoord college

95. T. Verbeurgt - School in zicht - schriftelijk antwoord college

96. T. Verbeurgt - Ambtshalve schrapping uit bevolkingsregister - schriftelijk antwoord college

97. M. Hendrickx - Werf De Schijf - schriftelijk antwoord college

98. M. Hendrickx - Terugbetaling onterecht uitgekeerde vergoedingen en tussenkomsten OCMW - schriftelijk antwoord college

99. T. Verbeurgt - Stadsartiest - schriftelijk antwoord college

100. T. Verbeurgt - Wadi Kerkenbos - schriftelijk antwoord college

101. T. Verbeurgt - Suppoosten ikv cultuurbeleid - schriftelijk antwoord college
102. K. Den Roover - Telgegevens Vesten - schriftelijk antwoord college
103. M. Hendrickx - Aanrijtijden voertuigen technische dienst - schriftelijk antwoord college
104. M. Hendrickx - Aantal parkeerplaatsen mensen met een handicap - schriftelijk antwoord college - bijlage
105. T. Verbeurgt - Zoneringskaart - schriftelijk antwoord college - bijlage
106. F. Perdaens - M. Hendrickx - Aanbrengen gedenkplaat gevel Sociaal Huis - schriftelijk antwoord college 
107. T. Verbeurgt - Herstellen voetpaden - schriftelijk antwoord college
108. F. Perdaens - Vervangcapaciteit kinderopvang - schriftelijk antwoord college

109. D. Tuypens - Afschaffing bushaltes in Mechelen - schriftelijk antwoord college

110. D. Tuypens - Sociaal beheersrecht en Pandschap - schriftelijk antwoord college

111. Z. Hadnan - Gezonde maaltijden - schriftelijk antwoord college

112.  M. Hendrickx - Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden - schriftelijk antwoord college

113. M. Hendrickx - Jumping Nekkerhal - schriftelijk antwoord college

114. M. Hendrickx - Plantenbakken - schriftelijk antwoord college