1. F. Perdaens - Adviesraden Mechelen - schriftelijk antwoord college

  2. F. Perdaens - Vuurwerk Mechelen - schriftelijk antwoord college

  3. T. Verbeurgt - Personeelsbezetting - schriftelijk antwoord college

  4. T. Verbeurgt - Verkeersboetes gewijzigde verkeerssituatie centrum - schriftelijk antwoord college 

  5. T. Verbeurgt - Sabbestraat De Schijf - schriftelijk antwoord college

  6. T. Verbeurgt - Samenwerking Goesthing - schriftelijk antwoord college

  7. T. Verbeurgt - Patrimonium Stad en OCMW - schriftelijk antwoord college - Bijlage

  8. T. Verbeurgt - Gebruik zalen Het Predikheren - schriftelijk antwoord college

  9. K. Lauwers - Cijfers bomenkap en bomeninventaris - schriftelijk antwoord college

10. K. Lauwers - Camera's Mechelen - schriftelijk antwoord college - Bijlage

11. K. Lauwers - Kruispunt Keizerstraat met vesten - schriftelijk antwoord college

12. M. Hendrickx - Malinas De Lijn - schriftelijk antwoord college

13. F. Perdaens - Geijkte aanpak communicatie vanuit burgers - schriftelijk antwoord college

14. F. Perdaens - Mechelen Hartveilige stad - schriftelijk antwoord college - Bijlage

15. F. Perdaens - Berrefonds vzw - schriftelijk antwoord college

16. F. Perdaens - Actieplan integrale toegankelijkheid - schriftelijk antwoord college

17. F. Perdaens - Aanpak straatintimidatie - schriftelijk antwoord college

18. F. Creyelman - Decreet klokkenluiders - schriftelijk antwoord college

19. F. Creyelman - Sluikstorten - schriftelijk antwoord college

20. F. Creyelman - Intercommunales - schriftelijk antwoord college

21. F. Creyelman - Kosten Consultancy - schriftelijk antwoord college

22. K. Lauwers - Verkeerstellingen Vesten - schriftelijk antwoord college

23. K. Lauwers - Circulair engagement beton - schriftelijk antwoord college

24. M. Hendrickx - Thuisonderwijs Moslims - schriftelijk antwoord college

25. F. Perdaens-M. Hendrickx - Aanbrengen gedenkplaat weeshuis stand van zaken - schriftelijk antwoord college

26. M. Hendrickx - Brouwerijstraat Heffen stand van zaken - schriftelijk antwoord college

27. M. Hendrickx - Deontologische commissie - schriftelijk antwoord college

28. M. Hendrickx - Langdurig zieken - schriftelijk antwoord college

29. M. Hendrickx - Overzicht sportactiviteiten - schriftelijk antwoord college

30. M. Hendrickx - Tekort aan fietsenstalling aan treinstation(s) - schriftelijk antwoord college

31. M. Hendrickx - Communicatie werken Adegemstraat - schriftelijk antwoord college

32 en 47. T. Verbeurgt - Trajectcontroles - schriftelijk antwoord college

33. F. Creyelman - TikTok - schriftelijk antwoord college

34. M. Hendrickx - Opstart Ramadan en officiële communicatie Stad - schriftelijk antwoord college

35. M. Hendrickx - Toestand Galgestraat - herstelling gepland - schriftelijk antwoord college

36. T. Verbeurgt - Ontsluiting archeologische sites - schriftelijk antwoord college

37. T. Verbeurgt - Hondenpoeppaal parkje Oude Liersebaan - schriftelijk antwoord college

38. T. Verbeurgt - Lokale Leeuwenkuil - schriftelijk antwoord college

39. T. Verbeurgt - Peters voor ondernemers - schriftelijk antwoord college

40. T. Verbeurgt - Festival straattheater - schriftelijk antwoord college

41. T. Verbeurgt - Zebrapaden Oude Liersebaan - Schijfstraat - schriftelijk antwoord college

42. T. Verbeurgt - Zorgondersteuning Mechelse Scholen - schriftelijk antwoord college

43. M. Hendrickx - Schaaktafels in de Sinte-Mettetuin - schriftelijk antwoord college - Bijlage

44. K. Lauwers - Studieplekken - schriftelijk antwoord college

45. K. Van den Bosch - Maatjesfeest - schriftelijk antwoord college

46. F. Creyelman - Landbouwgrond naar bosgrond - schriftelijk antwoord college

48. F. Perdaens - M. Hendrickx - Aanbrengen gedenkplaat weeshuis stand van zaken - schriftelijk antwoord college

49. K. Den Roover - Beheersing rattenpopulatie - schriftelijk antwoord college

50. M. Hendrickx - Ondersteuning sportclubs stad - schriftelijk antwoord college - bijlage

51. C. François - Aantal bezoekers binnenstad voor en na corona - schriftelijk antwoord college

52. C. François - Bouwproject Mechelsveld - schriftelijk antwoord college

53. F. Creyelman - Bedrag terugbetaling onderhoudsgeld voor rusthuisbewoners - schriftelijk antwoord college

54. F. Creyelman - Verkoop grond door de stad - schriftelijk antwoord college

55. K. Den Roover - Cijfers boetes - schriftelijk antwoord college

56. F. Perdaens - Aanpak seksueel geweld - schriftelijk antwoord college

57. F. Perdaens - Trustone-natuursteen - schriftelijk antwoord college - bijlage

58. F. Perdaens - Verkeersveilige industrieparken Mechelen Noord en Zuid - schriftelijk antwoord college

59. F. Perdaens - Rioleringsgraad Mechelen - schriftelijk antwoord college

60. F. Perdaens - Kieslocaties en communicatie - schriftelijk antwoord college

61. F. Perdaens - Klokken in de wind - schriftelijk antwoord college

62. F. Creyelman - Structurele aanpak van eenzaamheid - schriftelijk antwoord college

63. F. Creyelman - Ontharding en uitvoering LEKP - schriftelijk antwoord college

64. F. Creyelman - Extra laadpunten - schriftelijk antwoord college - bijlage 1 - bijlage 2 

65. F. Creyelman -  Omgevingsvergunningen - schriftelijk antwoord college

66. F. Creyelman - Leegstand - schriftelijk antwoord college

67. M. Hendrickx - Beheersovereenkomst Vesten - schriftelijk antwoord college

68. F. Perdaens - Horeca- en handelconcessies - schriftelijk antwoord college

69. F. Perdaens - Bijenpopulatie - schriftelijk antwoord college

70. F. Perdaens - Bizlocator - schriftelijk antwoord college

71. F. Perdaens - Buurtparkeren - schriftelijk antwoord college

72. F. Perdaens - Buurtwegen - schriftelijk antwoord college

73. F. Perdaens - Cel voetpaden toegankelijkheid - schriftelijk antwoord college

74. F. Perdaens - Communicatiesysteem winkeliers - schriftelijk antwoord college

75. F. Perdaens - Creatieve woonvormen - schriftleijk antwoord college

76. F. Perdaens - Dierenambulance - schriftelijk antwoord college

77. F. Perdaens - Drempelhulpen - schriftelijk antwoord college

78. F. Perdaens - Dubbele kinderfietstoets - schriftelijk antwoord college

79. F. Perdaens - Fietsstalplaatsen - schriftelijk antwoord college

80. F. Perdaens - Groepsaankopen veiligheidsmateriaal - schriftelijk antwoord college

81. F. Perdaens - Mantelzorgers -schriftelijk antwoord college

82. F. Perdaens - Nieuwe buurtparkings - schritelijk antwoord college

83. F. Perdaens - Parking Zandpoortvest - schriftelijk antwoord college - Bijlage

84. F. Perdaens - Police on web - schriftelijk antwoord college

85. F. Perdaens - Regionaal treinaanbod - schriftelijk antwoord college

86. F. Perdaens - Schoolstraten - schriftelijk antwoord college

87. F. Perdaens - Welkomwaarde inburgeringsattesten - schriftelijk antwoord college

88. F. Perdaens - Werksancties voor sluikstort - schriftelijk antwoord college

89. F. Perdaens - Toegankelijkheid historische gebouwen - schriftelijk antwoord college

90. F. Perdaens - Meldpunt vereenzaming - schriftelijk antwoord college

91. K. Lauwers - Nekkerpool - schriftelijke antwoord college

92. M. Hendrickx - Rattenplaag Stationsplein - schriftelijk antwoord college

93. K. Lauwers - Geluidsmeting Kouterdreef - schriftelijk antwoord college

94. K. Lauwers - Oversteek Hotelweg-Stuivenbergbaan - schriftelijk antwoord college

95. K. Lauwers - update hotelcheques - schriftelijk antwoord college

96. K. Lauwers - Update verzetscentrum - schriftelijk antwoord college

97. M. Hendrickx - Fontein Schuttersvest - schriftelijk antwoord college

98. M. Hendrickx - Chauffeurs stad - schriftelijk antwoord college

99. M. Hendrickx - Voltrekking huwelijken - schriftelijk antwoord college

100. M. Hendrickx - Kwaliteitsproblemen stenen OLV-straat - schriftelijk antwoord college

101. T. Verbeurgt - Staat Lange Nieuwstraat - schriftelijk antwoord college

102. T. Verbeurgt - Zwemmen aan Stuivenbergvaart - schriftelijk antwoord college

103. T. Verbeurgt - Overlast 8Q Mechelen Zuid - schriftelijk antwoord college

104. K. Lauwers - Update Sportcomplex Uilmolenweg - schriftelijk antwoord college 

105. M. Hendrickx - Werken/Bezoekers Museum Hof van Busleyden - schriftelijk antwoord college

106. S. Deleus - Verkeersdoorstroming centrum Mechelseweg Hombeek - schriftelijk antwoord college

107. M. Hendrickx - Toestand voetpaden Oude Antwerpse Baan - schriftelijk antwoord college

108. K. Den Roover - Toestand concessie in stellingen constructie K. Mercierplein - schriftelijk antwoord college

109. F. Perdaens - Overkop Mechelen - schriftelijk antwoord college

110. C. François - Cijfers ivm leegstaande woningen en gebouwen - schriftelijk antwoord college

111. T. Verbeurgt - Heraanleg Plankendaalstraat Muizen - schriftelijk antwoord college

112. M. Hendrickx - Ontsluiting Grote Nieuwedijkstraat - schriftelijk antwoord college

113. M. Hendrickx - Problematiek school(straat) C. De Rorestraat - antwoord college

116. K. Den Roover - 1 euro parkeertickets  - schriftelijk antwoord college

117. D. Tuypens - Verplichte gemeenschapsdiensten - schriftelijk antwoord college

118. M. Hendrickx - Sportpark Uilmolenweg stand van zaken - schriftelijk antwoord college

119. M. Hendrickx - Stadion Racing Mechelen stand van zaken - schriftelijk antwoord college

120. D. Tuypens - Speelplein Berkenhof - antwoord college - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3 - bijlage 4