1. Hamid Riffi: Oplijsting parkeerplaatsen voor personen met een handicap? - schriftelijk antwoord college
 2. Hans Keldermans: Verkeerssituatie werken Nekkerspoel. - schriftelijk antwoord college
 3. Niet ter inzage.
 4. Freya Perdaens: Inventaris kunst in bezit van de stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college
 5. Freya Perdaens: Vervolgvraag invenatris kunst in bezit van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college
 6. Liesbet De Keersmaecker: Kostprijs renovatie dorpshart Hombeek. - schriftelijk antwoord college
 7. Niet ter inzage.
 8. Rita Van den Bossche: Cijfers rond peuken op straat. - schriftelijk antwoord college
 9. Freya Perdaens: Locatie AED. - schriftelijk antwoord college
 10. Freya Perdaens: Doorsturen informatie bij calamiteiten. - schriftelijk antwoord college
  10a. Freya Perdaens: Vervolgvraag doorsturen informatie bij calamiteiten. - schriftelijk antwoord college
 11. Farid Bennasser: Diversiteit en personeelsbeleid van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college - bijlage I - bijlage II - bijlage III
 12. Toon Diependaele: Terrassen en marktkramers. - schriftelijk antwoord college
 13. Hans Keldermans: Bewonerskaarten. - schriftelijk antwoord college
 14. Frank Creyelman: Vergunningen nieuwe feestzalen. - schriftelijk antwoord college
 15. Frank Creyelman: Terrassenbeleid. - schriftelijk antwoord college
 16. Niet ter inzage.
 17. Niet ter inzage.
 18. Freya Perdaens: Rolstoeltoegankelijkheid gebouwen stad. - schriftelijk antwoord college
 19. Cathérine François: Stand van zaken Willendriesstraat te Muizen. (vraag gesteld tijdens Commissie Stadsontwikkeling) - schriftelijk antwoord college
 20. Farid Bennasser: Leefbaarheid Oud Oefenplein. - schriftelijk antwoord college