STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 2016

1.       Hamid Riffi: Oplijsting parkeerplaatsen voor personen met een handicap? - schriftelijk antwoord college

2.       Hans Keldermans: Verkeerssituatie werken Nekkerspoel. - schriftelijk antwoord college

3.       Niet ter inzage.

4.       Freya Perdaens: Inventaris kunst in bezit van de stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college

5.       Freya Perdaens: Vervolgvraag invenatris kunst in bezit van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college

6.       Liesbet De Keersmaecker: Kostprijs renovatie dorpshart Hombeek. - schriftelijk antwoord college

7.       Niet ter inzage.

8.       Rita Van den Bossche: Cijfers rond peuken op straat. - schriftelijk antwoord college

9.       Freya Perdaens: Locatie AED. - schriftelijk antwoord college

10.     Freya Perdaens: Doorsturen informatie bij calamiteiten. - schriftelijk antwoord college

10a.    Freya Perdaens: Vervolgvraag doorsturen informatie bij calamiteiten. - schriftelijk antwoord college

11.     Farid Bennasser: Diversiteit en personeelsbeleid van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college - bijlage I - bijlage II - bijlage III

12.     Toon Diependaele: Terrassen en marktkramers. - schriftelijk antwoord college

13.     Hans Keldermans: Bewonerskaarten. - schriftelijk antwoord college

14.     Frank Creyelman: Vergunningen nieuwe feestzalen. - schriftelijk antwoord college

15.     Frank Creyelman: Terrassenbeleid. - schriftelijk antwoord college

16.     Niet ter inzage.

16a.    Niet ter inzage.

17.     Freya Perdaens: Rolstoeltoegankelijkheid gebouwen stad. - schriftelijk antwoord college

18.     Cathérine François: Stand van zaken Willendriesstraat te Muizen. (vraag gesteld tijdens Commissie Stadsontwikkeling) - schriftelijk antwoord college

19.     Farid Bennasser: Leefbaarheid Oud Oefenplein. - schriftelijk antwoord college