1. Hans Keldermans: Enkele vragen van bewoners van de Oude Liersebaan. - schriftelijk antwoord college
 2. Frank Creyelman: Nieuwe Ivarem op- en overslagplaats in Muizen. - schriftelijk antwoord college
 3. Freya Perdaens: Preventie Fietsdiefstallen. - schriftelijk antwoord college
 4. Anne Delvoye: Kruispunt Battelsesteenweg. - schriftelijk antwoord college
 5. s. Anne Delvoye: Opvolgvraag i.v.m. Kruispunt Battelsesteenweg – Adegemstraat – R12. -schriftelijk antwoord college
 6. Caroline Gennez: Verblijfsregister. - schriftelijk antwoord college
 7. Frank Creyelman: Mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan verbonden vergoeding. - schriftelijk antwoord college
 8. Hans Keldermans: Verkeerssituatie Caputsteenstraat en Jan Bolsstraat. - schriftelijk antwoord college
 9. Anne Delvoye: Doorgang fietsenstalling onder postzegelbrug. - schriftelijk antwoord college
 10. Karel Geys: Airbnb. - schriftelijk antwoord college
 11. Niet ter inzage.
 12. Hans Keldermans: Verkeerssituatie Kroonstraat. - schriftelijk antwoord college
 13. Caroline Gennez: Propere straten in Mechelen-Noord. - schriftelijk antwoord college
 14. Bert Delanoeije: Bedreiging Hanswijkbeekbos Frensstraat-Voetbalstraat. - schriftelijk antwoord college
 15. Caroline Gennez: Onterechte parkeerboetes Rommekensbergstraat. - schriftelijk antwoord college
 16. Cathérine François: Voetpaden Dodoensstraat en Vrijgeweidestraat. - schriftelijk antwoord college
 17. Cathérine François: Fietspad Bonheidensteenweg – omheining “Stal Van Aken”. - schriftelijk antwoord college
 18. Tom Kestens: Is Mechelen klaar voor lange droogte? - schriftelijk antwoord college
 19. Hamid Riffi: Afsluiting Lemmensstraat – Cometsite. - schriftelijk antwoord college
 20. Farid Bennasser: Evolutie van de energie- en waterfacturen van het patrimonium van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college - vervolgantwoord - bijlage I - bijlage II
 21. Farid Bennasser: Evolutie en verhouding in het toekennen van domicielieadressen tussen nieuwbouw en bestaande patrimonium. - schriftelijk antwoord college
 22. Caroline Gennez: Glascontainers. - schriftelijke antwoord college - bijlage
 23. Caroline Gennez: Overlast van braakliggende terrein site Verbeemen - schriftelijk antwoord college
 24. Glenn Nason: Pakreerverbod Keldermansvest. - schriftelijke antwoord college
 25. Farid Bennasser: Onderhoudswerken en oorsprong van water - schriftelijk antwoord college
 26. Ali Salmi: Taken en veiligheid van de gemeenschapswachten - schriftelijk antwoord college - bijlage
 27. Freya Perdaens: Openbare toiletten - schriftelijk antwoord college
 28. Karel Geys: Bevraging en inrichting woonproject Papenhof - schriftelijk antwoord college
 29. Caroline Gennez: Verkeersdoorstroming Leest dorp - schriftelijk antwoord college
 30. Bert Delanoeije: Dijlepad Zandpoortvest - schriftelijk antwoord college
 31. Bert Delanoeije: Spoorwegovergang voor wandelaars en fietsers Willendries Muizen - schriftelijk antwoord college
 32. Kerstin Hopf: Verkeershinder paaltjes Leestsesteenweg - schriftelijk antwoord college
 33. Rita van den Bossche: implementatie van GDPR in Mechelen - schriftelijke antwoord college
 34. Anne Delvoye: Verlichting jaagpad brug onder E19 te Battel - schriftelijk antwoord college
 35. Hans Keldermans: Bouwaanvraag Loods Lemmensstraat. - schriftelijke antwoord college
 36. Freya Perdaens: European Disability Card - schriftelijk antwoord college
 37. Freya Perdaens: Groepsaankopen - schriftelijk antwoord college
 38. Freya Perdaens. Opvolging AED - schriftelijk antwoord college
 39. Freya Perdaens: Preventie van genitale verminking bij vrouwen - schriftelijk antwoord college - bijlage
 40. Caroline Gennez: Woningbrand - schriftelijk antwoord college
 41. Caroline Gennez: Talentencheque - schriftelijk antwoord college - bijlage
 42. nbsp; Caroline Gennez: Singlebon - schriftelijk antwoord college
 43. Freya Perdaens: Het G4 informatiespel - schriftelijk antwoord college
 44. Freya Perdaens: Mag het wat stiller alstublieft - schriftelijk antwoord college
 45. Martine De Raedemaeker: Woon- werkbeweging in Stad Mechelen - schriftelijk antwoord college