STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 2017 

1.       Hans Keldermans: Enkele vragen van bewoners van de Oude Liersebaan. - schriftelijk antwoord college 

2.       Frank Creyelman: Nieuwe Ivarem op- en overslagplaats in Muizen. - schriftelijk antwoord college

3.       Freya Perdaens: Preventie Fietsdiefstallen. - schriftelijk antwoord college

4.       Anne Delvoye: Kruispunt Battelsesteenweg. - schriftelijk antwoord college

4bis.   Anne Delvoye: Opvolgvraag i.v.m. Kruispunt Battelsesteenweg – Adegemstraat – R12. -schriftelijk antwoord college

5.       Caroline Gennez: Verblijfsregister. - schriftelijk antwoord college

6.       Frank Creyelman: Mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan verbonden vergoeding. - schriftelijk antwoord college

7.       Hans Keldermans: Verkeerssituatie Caputsteenstraat en Jan Bolsstraat. - schriftelijk antwoord college

8.       Anne Delvoye: Doorgang fietsenstalling onder postzegelbrug. - schriftelijk antwoord college

9.       Karel Geys: Airbnb. - schriftelijk antwoord college

10.     Niet ter inzage.

11.     Hans Keldermans: Verkeerssituatie Kroonstraat. - schriftelijk antwoord college

12.     Caroline Gennez: Propere straten in Mechelen-Noord. - schriftelijk antwoord college

13.     Bert Delanoeije: Bedreiging Hanswijkbeekbos Frensstraat-Voetbalstraat. - schriftelijk antwoord college

14.     Caroline Gennez: Onterechte parkeerboetes Rommekensbergstraat. - schriftelijk antwoord college

15.     Cathérine François: Voetpaden Dodoensstraat en Vrijgeweidestraat. - schriftelijk antwoord college

16.     Cathérine François: Fietspad Bonheidensteenweg – omheining “Stal Van Aken”. - schriftelijk antwoord college

17.     Tom Kestens: Is Mechelen klaar voor lange droogte? - schriftelijk antwoord college

18.     Hamid Riffi: Afsluiting Lemmensstraat – Cometsite.schriftelijk antwoord college

19.     Farid Bennasser: Evolutie van de energie- en waterfacturen van het patrimonium van stad Mechelen. - schriftelijk antwoord college - vervolgantwoord - bijlage I - bijlage II

20.     Farid Bennasser: Evolutie en verhouding in het toekennen van domicielieadressen tussen nieuwbouw en bestaande patrimonium. - schriftelijk antwoord college

21.     Caroline Gennez: Glascontainers. - schriftelijke antwoord college - bijlage

22.     Caroline Gennez: Overlast van braakliggende terrein site Verbeemen - schriftelijk antwoord college 

23.     Glenn Nason: Pakreerverbod Keldermansvest. - schriftelijke antwoord college 

24.     Farid Bennasser: Onderhoudswerken en oorsprong van water - schriftelijk antwoord college

25.     Ali Salmi: Taken en veiligheid van de gemeenschapswachten - schriftelijk antwoord college - bijlage

26.     Freya Perdaens: Openbare toiletten - schriftelijk antwoord college

27.     Karel Geys: Bevraging en inrichting woonproject Papenhof - schriftelijk antwoord college

28.     Caroline Gennez: Verkeersdoorstroming Leest dorp - schriftelijk antwoord college

29.     Bert Delanoeije: Dijlepad Zandpoortvest - schriftelijk antwoord college

30.     Bert Delanoeije: Spoorwegovergang voor wandelaars en fietsers Willendries Muizen - schriftelijk antwoord college

31.     Kerstin Hopf: Verkeershinder paaltjes Leestsesteenweg - schriftelijk antwoord college

32.     Rita van den Bossche: implementatie van GDPR in Mechelen - schriftelijke antwoord college

33.     Anne Delvoye: Verlichting jaagpad brug onder E19 te Battel - schriftelijk antwoord college

34.     Hans Keldermans: Bouwaanvraag Loods Lemmensstraat. - schriftelijke antwoord college

35.     Freya Perdaens: European Disability Card - schriftelijk antwoord college

36.     Freya Perdaens: Groepsaankopen - schriftelijk antwoord college

37.     Freya Perdaens. Opvolging AED - schriftelijk antwoord college

38.     Freya Perdaens: Preventie van genitale verminking bij vrouwen - schriftelijk antwoord college - bijlage

39.     Caroline Gennez: Woningbrand - schriftelijk antwoord college

40.     Caroline Gennez: Talentencheque - schriftelijk antwoord college - bijlage

41.      Caroline Gennez: Singlebon - schriftelijk antwoord college

42.      Freya Perdaens: Het G4 informatiespel - schriftelijk antwoord college

43.      Freya Perdaens: Mag het wat stiller alstublieft - schriftelijk antwoord college

44.      Martine De Raedemaeker: Woon- werkbeweging in groep Mechelen - schriftelijk antwoord college