Armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Het is een netwerk van vele sociale uitsluitingen. Op die manier ontstaat er een kloof met de rest van de samenleving, een kloof die je niet meer op eigen kracht kan overbruggen. Armoede zorgt voor permanente stress. Dit leidt tot angst en onmacht, en het wegvallen van een toekomstperspectief. Opgroeien in armoede bepaalt de hele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen.