De strijd tegen kinderarmoede voeren we in Mechelen niet alleen. Zowel Stad Mechelen als verschillende partnerorganisaties werken samen aan projecten om armoede aan te pakken. Want de strijd tegen armoede gaat heel ruim. Het risico op armoede of sociale uitsluiting hangt samen met verschillende factoren zoals werkgelegenheid, kwalitatieve huisvesting, opleiding en onderwijsmogelijkheden, een goede gezondheid ... Mensen die in armoede leven of die een hoger risico lopen kunnen rekenen op extra ondersteuning.