Mechelen telt heel wat krachtige lokale welzijns- en armoedeorganisaties die een belangrijke partner zijn om de (kinder)armoede terug te dringen. Hen wil Stad Mechelen ondersteunen via subsidies, zodat ze mee vorm kunnen geven aan het lokale welzijns- en armoedebeleid.

logo samen tegen armoede

Deze organisaties ontvingen in 2021 een werkingssubsidie:

 • Centrum voor Basiseducatie Open School
 • De Lage Drempel
 • De Nieuwe Weg
 • Sint-Vincentius Mechelen-Noord
 • De Keeting
 • Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • Sint-Vincentius Mechelen-Zuid
 • Zwemmen in brak water
 • Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap Hesana (Bet Hesana)
 • Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee

Deze organisaties ontvingen in 2021 een projectsubsidie:

 • Scheppersinstituut
 • Tumult
 • Sint-Pietersschool (KOMO)
 • De Keeting

Sociale organisaties kunnen in 2022 opnieuw subsidies aanvragen.
Meer informatie over werkingssubsidies vind je hier en informatie over projectsubsidies vind je hier.