We legden de Watertorenstraat aan als een woonerf. We zorgden voor meer groen, parkeerplaatsen en fietsenstallingen, en plaatsten een gescheiden riolering.

Plannen

Heel wat straten in de Sint-Albertuswijk kregen een geslaagde heraanleg. Nu was het de beurt aan de Watertorenstraat. We richtten de straat in als een woonerf. Door groene vakken, parkeerplaatsen en fietsenstallingen zal het verkeer er trager rijden.

Tijdens de infomoment overlegden we telkens de plannen met de buurt. 

Gescheiden rioolstelsel

De Watertorenstraat kreeg een gescheiden rioleringsstelsel. De nieuwe riolering vangt afval- en regenwater apart op.

Doordat we het regenwater niet meer opvangen samen met afvalwater, moet er minder water vervoerd en gezuiverd worden. Dat bespaart energie en zo houden we wateroverlast tegen.

Ligging

De Watertorenstraat ligt in de Sint-Albertuswijk in Muizen (Mechelen).