Indien u of uw organisatie van de Stad of het OCMW een toelage hebt gekregen, gelden er regels om deze subsidie te verantwoorden.

De modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 april 2016.

Voor een toelage tot en met 10.000 € volstaat het dat u een verantwoordingsnota zonder jaarrekening indient. Als de toelage groter is, dient u een jaarrekening voor te leggen.