Je mag geen vuurwerk afsteken of voetzoekers en knal- en rookbussen laten ontploffen.
De burgemeester kan hier in sommige gevallen en nadat hij advies ingewonnen heeft bij politie en brandweer wel de toelating voor geven.

Afwijking oudejaarsnacht

Op oudejaarsnacht heb je die toelating niet nodig en kan je wel feestvuurwerk afsteken. Dat kan van 31 december 23.30u tot 1 januari 1u. 

Maar wees voorzichtig en denk je ook aan huisdieren en andere dieren bij jou in de omgeving. Die zijn hier heel stressgevoelig aan.

Het afsteken van feestvuurwerk is altijd, ook op nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar, verboden in de Slachthuislaan in Mechelen, net als op het jaagpad dat zich bevindt rond Dierenbescherming Mechelen VZW vanaf het kruispunt met de Oude Antwerpsebaan tot het kruispunt met de Antwerpsesteenweg.

Geluidsarm vuurwerk

Als stad kiezen we bewust voor geluidsarm vuurwerk.

Doordat dit vuurwerk maximaal 85 dB produceert, is het heel wat diervriendelijker dan traditioneel vuurwerk dat knallen haalt tot 170 dB.
Ook jij kan je steentje bijdragen door te kiezen voor geluidsarm vuurwerk. 

En hang gerust de "ik knal zonder vuurwerk" affiche aan je raam. Die kan je hiernaast downloaden.

Pyrotechnische artikelen

In de periode van 1 november tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar is het zichtbaar bezit, het tonen, uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van pyrotechnische artikelen van welke aard ook in de openbare ruimte verboden.

De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken. Het verbod geldt niet tussen 31 december vanaf 23u tot 1 januari om 1u van het daaropvolgende jaar.

Het is verboden om ontploffend vuurwerk of meer dan de wettelijk toegelaten hoeveelheid feest- en seinvuurwerk bij te hebben zonder voorafgaande toelating van de burgemeester. Personen mogen nooit in het bezit zijn van pyrotechnische artikelen wanneer deze wettelijk niet aan hen verkocht mogen worden.

Vuurwerk, carbuurkanonnen, feestgeschut, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere voorwerpen die aangetroffen of gebruikt worden of kennelijk bedoeld zijn om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag genomen en vernietigd.