Waarom het Buddy-project?

Visie

Goed onderwijs is één van de belangrijkste hoekstenen van de samenleving. Het vormt mensen en het verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt.

Schoolprestaties zijn nauw verbonden met factoren zoals de thuissituatie, de moedertaal, ... De school kan evenwel als hefboom dienen om de maatschappelijke kwetsbaarheid om te buigen of te verminderen. 

Daarnaast is het belangrijk oog te hebben voor het welbevinden van de leerling. Leerlingen die zich goed voelen op school en geloven in hun eigen kunnen, halen betere schoolresultaten, vertonen minder probleemgedrag en hebben meer zin om te leren.

Win-winsituatie

Het buddyproject biedt zowel voor leerlingen, scholen, ouders als voor de buddy’s zelf een meerwaarde. We kunnen hier spreken van een win-winsituatie voor alle partijen:

Leerlingen: gratis begeleiding op maat

  • Door leerlingen te motiveren en door regelmatig de leerstof te oefenen, vergroten de slaagkansen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd in de zoektocht naar een eigen structuur. 

Scholen, leerkrachten en ouders :  extra mankracht en ondersteuning

  • Gratis begeleiding in een veilige en motiverende omgeving.

Buddy’s: een ervaring om U tegen te zeggen!

  • De buddy creëert kansen en haalt voldoening uit zijn/haar engagement
  • De buddy neemt de rol van begeleider op
  • Hij/zij maakt kennis met de relatie tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en onderwijs (meer bepaald: de vicieuze cirkel van kansarmoede)
  • Er is een toegevoegde waarde voor de CV van de buddy
  • Het is een verrijkende levens- en leerervaring