AMAi is een werking van Stad Mechelen die mensen op vrijwillige basis tewerkstelt in combinatie met zorg. De naam komt van ArbeidsMatige Activiteiten, een omschrijving die de Vlaamse overheid hanteert voor deze specifieke werking.

Offerte aanvragen

De AMAi-medewerkers willen werken, maar kunnen om verschillende redenen nog niet of niet meer terecht in het reguliere arbeidscircuit.

Begeleiders voorzien professionele ondersteuning en zorg. De talenten van de medewerkers staan altijd centraal. De werking verleent een waardige tijdsinvulling, creëert structuur, stimuleert zelfontplooiing en biedt ruimte voor sociale ontmoetingen.