Warm Welkom

Zes verenigingen hebben samen met Adinda en Marjan van Kwadraet nagedacht over en gewerkt rond de vraag: Wat betekent voor onze vereniging nieuwe mensen een warm welkom te heten? Het antwoord vind je in hun engagementsnota’s. Om de drempel die 60-plussers ervaren als ze naar een activiteit van een vereniging gaan, zo laag mogelijk te houden.

De Grijze Geuzen verwelkomen je graag op hun wekelijks ontmoetingsmoment in VOC De Schakel op zaterdagochtend. Je hoeft geen lid te zijn van deze vrijzinnige organisatie als je wil deel nemen aan hun activiteiten.

Okra Leest wil vereenzaming in Leest tegengaan en sociale interactie bevorderen. De organisatie zoekt verbinding met mensen, andere verenigingen en nieuwkomers.  Deze laatsten worden met open armen en hartelijk onthaald.

Voor Okra Muizen is vrijwilligerswerk altijd een verrassing: het houdt je gezond en geeft veel voldoening. De organisatie wil verbindend werken en gaat voor vernieuwende activiteiten. Nieuwe gezichten worden hartelijk verwelkomd door een verantwoordelijke. 

Voor Samana Battel zijn het kleine ontmoeten, een fijne babbel en vriendelijk contact vaste waarden. De organisatie doet huisbezoeken en organiseert activiteiten om de verdoken eenzaamheid in Battel van antwoord te dienen.

Samana Mechelen – St.-Katelijne staat erop om elk nieuw gezicht persoonlijk te onthalen en geïnteresseerd te luisteren naar de verwachtingen van die persoon. Samana wil mensen uit hun isolement halen en voor en met hen activiteiten organiseren.

S-Plus koestert respect en gelijkheid en gaat in tegen uitsluiting van mensen. Ze zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt.  Haar activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, ook financieel.