Luxe

Het is niet omdat de bewoners op een vrij eenvoudig boerderijtje leefden, Terra sigillata fragmenten uit  La Graufesenquedat ze zich geen enkele vorm van luxe konden veroorloven. Een voorbeeld is het zogenaamde terra sigillata, typisch Romeins aardewerk met een rode sliblaag. Op de site werden fragmenten van minstens vijf exemplaren terra sigillata aangetroffen, waaronder een kom die gemaakt werd in la Graufesenque, ten noorden van Montpellier (Zuid-Frankrijk). Het exemplaar is overvloedig versierd met geometrische figuren, florale motieven en een heleboel dieren (hond, haas, leeuw, panter). Ook vond men een fragment van een amfoor uit de Romeinse provincie Baetica, in het zuiden van het huidige Spanje. Met dergelijke amforen werd olijfolie ingevoerd. Naast vaatwerk zoals borden, kommen en bekers werden ook fragmenten van typische vormen gevonden die gebruikt werden voor het bereiden, bewaren of transporteren van voedingswaren: kookpotten met deksels, zogenaamde mortaria of wrijfschalen, doliaDe Romeinse ringgemof voorraadpotten. Buiten het door gespecialiseerde handwerkers gedraaide aardewerk, werd er op de site ook handgevormde, wellicht lokaal geproduceerde keramiek aangetroffen die refereert naar de ijzertijdtradities.

Een andere vondst die geassocieerd wordt met luxe en status is een zogenaamde ringgem. Het gaat om een halfedelsteen, meer bepaald een agaat, die oorspronkelijk bevestigd zat aan een ring. In het donkerblauwe steentje is een figuurtje gegraveerd. De faun, een halfgod met bokkenpoten en -horens die symbool staat voor vruchtbaarheid, staat licht gebogen en snijdt met een sikkel enkele graanhalmen af. In een agrarische context als deze kan je geen toepasselijker beeld bedenken.

Ga verder naar de volgende pagina, waar we dieper ingaan op de verwoesting van de nederzetting.