In het midden van de 1ste eeuw voor Christus wist Julius Caesar met zijn  leger grote delen van Gallië te veroveren. Zijn opvolger, keizer Augustus, zette de kolonisatie van Noord-Gallië verder. Onder zijn bewind begon de zogenaamde Pax Romana, letterlijk de “Romeinse Vrede”, een periode van twee eeuwen van interne stabiliteit en bloei. Tijdens deze periode werd een uitgebreid netwerk aangelegd van goed onderhouden verharde wegen, later heirbanen genoemd. Op het kruispunt van twee of meer van deze wegen ontstonden vaak gehuchten of dorpen, zogenaamde vici, met soms een belangrijke regionale functie. Er werd bijvoorbeeld markt gehouden en je kon er terecht bij gespecialiseerde handelaars en handwerkers zoals pottenbakkers en smeden.

De Romeinse site Hombeek-Zemstseweg, die in 2016-2017 werd opgegraven*, ligt langs de Romeinse weg tussen de vicus Elewijt en de vicus Rumst. Ten noorden van Elewijt stak de weg de vallei van de Barebeek en de Zenne over en liep vervolgens langs de rand van het Hombeeks plateau naar Rumst. Van daaruit kon je dan verder naar het noorden richting rijksgrens.

* door BAAC Vlaanderen en Vlaams Erfgoed Centrum