Nederzetting

De ligging van de site Hombeek-Zemstseweg is bijzonder markant. Hoogteligging van de opgravingen in HombeekDat zie je meteen als je de hoogtekaart bekijkt. Ze ligt hoog en droog op de rand van het Hombeeks plateau, met in oostelijke richting een weids uitzicht over de nattere valleigronden langs de Zenne. Ook de aanwezigheid van de Romeinse weg Elewijt-Rumst zal bepalend geweest zijn voor het ontstaan van de nederzetting.

De opgravingen vonden plaats op twee locaties: ter hoogte van de nieuwbouw voor Chiro Hombeek en Jeugdhuis Hoje en op de plaats van de nieuwe parking voor de Koninklijke Mechelse Tennis en Hockey Club. Wellicht behoren de meeste van de aangetroffen sporen tot eenzelfde nederzetting. De grootste concentratie aan sporen bevond zich op het zuidelijke perceel. Daar zitten we wellicht pal in het midden van de nederzetting, terwijl we ons in het noorden eerder aan de rand bevinden.

In het zuiden kunnen we drie volledige gebouwplattegronden onderscheiden. Het gaat om houten constructie die we aan de hand van van de aangetroffen paalkuilen kunnen reconstrueren. Het grootste gebouw (16 bij 7 m) is wellicht een hoofdgebouw met woonfunctie. Mogelijk leefden de bewoners hier samen met hun dieren. We spreken dan van een woonstalhuis. Ook het tweede gebouw zou als woning gediend hebben, terwijl het derde eerder een bijgebouw lijkt.

Het zuidelijke perceel

Bijgebouwen kunnen gediend hebben als werkhuis, stal of opslagplaats. Een typische vorm van opslagplaats is de zogenaamde spieker. Spiekers zijn kleine opslagruimtes die meestal op vier, soms op zes palen zijn gebouwd. Door je kostbare oogst los van de grond te bewaren, bescherm je hem van vocht en ongedierte. Noem ze gerust de voorraadkasten van die tijd.

Soms zie je dat dergelijke Romeinse sites gegroeid zijn uit een voor-Romeinse  nederzetting. Voor de site Hombeek-Zemstseweg lijkt dat echter niet het geval. Er werden weliswaar aardewerkfragmenten gevonden uit de vroege en de midden-ijzertijd, maar resten uit de late ijzertijd, de periode die net aan de Romeinse tijd voorafgaat, ontbreken.

Ga verder naar de volgende pagina, waar we ingaan op arbeid in de nederzetting.