IVAREM beheert het afval van de Mechelse regio volgens de ladder van Lansink.

Dit wil zeggen dat IVAREM in de eerste plaats haar inwoners wil aanzetten tot afvalpreventie. Immers: afval dat je niet produceert, hoef je ook niet kwijt!

In een ministrieel besluit is vastgelegd dat recyclageparken en huis-aan huisinzameling een essentiele dienstverlening is en moet blijven doorgaan.

Er zullen echter strenge maatregelen worden opgelegd en enkele beperkingen worden ingevoerd.

Wij vragen om textiel zoveel mogelijk bij te houden tot na de lockdown.

Enkel op die manier kan de afvoer van afvalstoffen naar het recyclagepark op een gecontroleerde manier gebeuren en kunnen we de gezondheid van iedereen beschermen.

Alle info staat op www.ivarem.be/corona.

Wij roepen iedereen op om niet dringende bezoeken uit te stellen.

Wil je perfect weten welk huishoudelijk afval je waar en wanneer kan recycleren? Je kan de afhaalkalender op je smartphone of computer raadplegen en zelfs meteen in je kalender zetten. Zo mis je nooit meer een ophaalbeurt.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen ook sommige rondes van de huisvuilophaling dus kijk je nieuwe ophaalkalender goed na.

Check de ophaalkalender